875/2000

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

Lag om ändring av 95 § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 95 § 1 mom. mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993), sådant det lyder i lag 1486/1994, som följer:

95 §

En resande som anländer till Finland från ett område utanför gemenskapen får skattefritt införa personligt resgods till ett värde av högst 1 100 mark, dock inte i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker avsett öl mer än 16 liter. I detta värde inräknas inte de produkter som nämns i 2 mom. och inte de personliga tillhörigheter som en till Finland återvändande person återinför eller som en till landet anländande resande temporärt för in för att användas av honom själv eller familjen under resan.Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

RP 112/2000
StaUB 19/2000
RSv 134/2000
Rådets direktiv 2000/47/EG; EGT nr L 193, 29.7.2000, s. 73

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.