827/2000

Given i Helsingfors den 25 september 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror i handeln på Europeiska unionens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 10 februari 1997 om kött och köttvaror i handeln på Europeiska unionens inre marknad 13 § 3 mom., 19 § 1 mom. 2 punkten och bilaga 4, samt

ändras 4 § 1 mom. 3 punkten som följer:

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) hägnat vilt hägnade vilda arter av landdäggdjur och fåglar,Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

Rådets direktiv 1999/90/EG (31999L0090), EGT nr L 300, 23.11.1999, s. 19

Helsingfors den 25 september 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Vesa Myllys

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.