776/2000

Given i Helsingfors den 25 augusti 2000

Lag om Statens filmgranskningsbyrå

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

För granskningen av filmer och andra bildprogram finns Statens filmgranskningsbyrå. Byrån lyder under undervisningsministeriet.

Statens filmgranskningsbyrå sköter uppgiften som granskningsmyndighet enligt lagen om granskning av bildprogram (775/2000). Dessutom skall filmgranskningsbyrån sköta de övriga uppgifter som särskilt åläggs den i lag eller förordning av statsrådet.

2 §

Filmgranskningsbyrån har en direktion vars uppgifter, sammansättning och tillsättning bestäms genom förordning av statsrådet.

3 §

Närmare bestämmelser om filmgranskningsbyråns uppgifter, tjänster och behörighetsvillkoren för dem, tjänstemännens uppgifter och förvaltningen i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet och med stöd av den i en arbetsordning.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 2/2000
KuUB 5/2000
RSv 95/2000

Helsingfors den 25 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.