751/2000

Given i Helsingfors den 18 augusti 2000

Lag om ändring av 2 och 9 a § lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974) 2 § 7 punkten, sådan den lyder i lag 1466/1995 och

fogas till 9 a §, sådan den lyder i lag 1223/1998, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Försvarsmakten har till uppgift:


7) att delta i den fredsbevarande verksamheten enligt vad som bestäms om det i lagen om fredsbevarande verksamhet (514/1984); samt


9 a §

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte deltagande utomlands i sådan fredsbevarande verksamhet som avses i 2 § 7 punkten.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2000.

RP 20/2000
UtUB 4/2000
RSv 86/2000

Helsingfors den 18 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.