749/2000

Utfärdat i Helsingfors den 3 augusti 2000

Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2000 års fastighetsbeskattning

Skattestyrelsen har med stöd av 22 § 2 mom. lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt (654/92), sådant det lyder i lag 506/1998, bestämt:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2000 slutförs den 20 september 2000.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 31 augusti 2000.

Helsingfors den 3 augusti 2000

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Eila Närhi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.