729/2000

Given i Helsingfors den 9 augusti 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1286/1997:

1 §
Medelrotpriser per kubikmeter virke

Det aritmetiska medelvärde av medelrotpriser per kubikmeter virke inom varje skogscentrals verksamhetsområde som avses i 5 § 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) är 1997―1999 som följer:

Kusten/Helsingfors 163,30 mk
Kusten/Österbotten 150,50 mk
Sydvästra Finland 189,00 mk
Tavastland-Nyland 193,60 mk
Kymmene 191,80 mk
Birkaland 193,70 mk
Södra Savolax 192,70 mk
Södra Österbotten 168,40 mk
Mellersta Finland 191,50 mk
Norra Savolax 179,30 mk
Norra Karelen 171,30 mk
Kainuu 159,60 mk
Norra Österbotten 141,10 mk
Lappland 128,60 mk
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2000.

Genom denna förordning upphävs 13 § 2 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket.

Helsingfors den 9 augusti 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Helena Merisaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.