723/2000

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i riksdagens räkenskapsstadga av den 27 maj 1988 (460/1988) 2, 5 och 12 §, sådana de lyder i riksdagens beslut 752/1996, som följer:

2 §

Ämbetsverk och inrättningar vid riksdagen är riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli.

5 §

Riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli skall varje år till kanslikommissionen lämna in sina motiverade förslag till behövliga anslag.

12 §

Riksdagens kanslis ekonomi sköts av förvaltningsavdelningen vid riksdagens kansli under kanslikommissionens ledning och uppsikt. Statsrevisorernas och riksdagens justitieombudsmans betalningsrörelse och bokföring sköts av räkenskapsbyrån vid förvaltningsavdelningen.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2001.

TKF 3/2000
GrUB 11/2000
RSk 16b/2000

Helsingfors den 20 juni 2000


Sirkka-Liisa Anttila talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.