719/2000

Given i Helsingfors den 4 augusti 2000

Lag om ändring av 3 och 65 § statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 3 § 1 mom. och 65 § 2 mom., sådana de lyder i lag 747/1996, som följer:

3 §

Denna lag tillämpas inte på riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsmän, inte heller på tjänstemännen vid riksdagens, republikens presidents, statsrevisorernas och riksdagens justitieombudsmans kansli eller statens revisionsverk eller på Finlands Banks och folkpensionsanstaltens tjänstemän och funktionärer, om inte något annat bestäms genom lag.


65 §

En tjänsteman anses likaså ha avgått från statlig tjänst vid den tidpunkt då han eller hon utnämnts till en tjänst vid riksdagens, statsrevisorernas eller riksdagens justitieombudsmans kansli eller statens revisionsverk.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 68/2000
GrUB 10/2000
RSv 98/2000

Helsingfors den 4 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.