718/2000

Given i Helsingfors den 4 augusti 2000

Lag om ändring av 1 § arkivlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arkivlagen av den 23 september 1994 (831/1994) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 746/1996, som följer:

1 §

På riksdagen, statsrevisorernas kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli och statens revisionsverk tillämpas dock endast 6 och 7 § samt 8 § 1 och 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 68/2000
GrUB 10/2000
RSv 98/2000

Helsingfors den 4 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.