693/2000

Given i Helsingfors den 14 juli 2000

Lag om upphävande av 2 kap. skogslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i skogslagen av den 3 september 1886 (29/1886) 2 kap. jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 198/1999
JsUB 6/2000
RSv 70/2000

Helsingfors den 14 juli 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.