692/2000

Given i Helsingfors den 14 juli 2000

Lag om ändring av 40 § luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen av den 3 mars 1995 (281/1995) 40 § 4 mom. som följer:

40 §
Användning av flygplatser och tillfälliga platser för start och landning

Om tillstånd av mark- eller vattenområdets ägare eller innehavare behövs för verksam het enligt 3 mom. skall beslut om samtycke av delägarlaget för ett samfällt mark- eller vattenområde fattas enligt lagen om samfälligheter (758/1989).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 198/1999
JsUB 6/2000
RSv 70/2000

Helsingfors den 14 juli 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.