683/2000

Given i Helsingfors den 14 juli 2000

Lag om ändring av 54 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 54 § 1 mom. som följer:

54 §

På fullmäktige ankommer att

1) övervaka pensionsanstaltens förvaltning och verksamhet,

2) utse ett erforderligt antal revisorer och revisorssuppleanter samt fastställa instruktion för dem,

3) fastställa pensionsanstaltens bokslut samt att besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och förstärkta styrelsen, samt att

4) fatta beslut i de övriga ärenden som enligt bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den skall avgöras av dem.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 39/2000
FiUB 10/2000
RSv 93/2000

Helsingfors den 14 juli 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.