670/2000

Given i Helsingfors den 6 juli 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om marknadsdomstolen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen den 29 juni 1978 om marknadsdomstolen (508/1978) 3 a §, sådan den lyder i förordning 297/1991, samt

ändras 4 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 297/1991, som följer:

4 §

Tjänstledighet beviljas överdomare i marknadsdomstolen av justitieministeriet.Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2000.

Helsingfors den 6 juli 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.