642/2000

Given i Helsingfors den 29 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i förordningen den 19 maj 1995 om bekämpningsmedel (792/1995) 1 § 3 mom., 6 § 2 mom., 14 § 3 mom., 18 a §, 19 § 5 mom., 31 § och 36 § 2 mom., samt

ändras 1 § 1 mom. samt 26 och 35 § som följer:

1 §
Registreringsansökan

Ansökan om registrering av ett växtskyddsmedel kan göras av verksamhetsidkare som ansvarar för att medlet släpps ut på marknaden och som har ett fast verksamhetsställe i någon av Europeiska unionens (EU) medlemsstater. Ansökan om registrering skall göras hos kontrollcentralen för växtproduktion.


26 §
Påskrifter på bekämpningsmedelsförpackningarna

Bekämpningsmedelsnämnden fastställer påskrifterna på preparatets förpackning när den godkänner preparatet.

Påskrifterna på förpackningarna skall vara avfattade på finska och svenska.

35 §
Specialexamen

Vid planering och utvecklande av specialexamen som avses i 4 h § lagen om bekämpningsmedel och som berättigar till användning av särskilt farliga bekämpningsmedel skall kontrollcentralen för växtproduktion samarbeta med myndigheterna inom arbetarskyddet, hälsovården, livsmedelskontrollen och miljövården.


Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2000.

Helsingfors den 29 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.