635/2000

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hönshållning

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om djurskyddskrav vid hönshållning 10/VLA/2000 7.6.2000 1.7.2000

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Rådets beslut 78/923/EEG (31978D0923), EGT nr L 323, 17.11.1978, s. 12,
rådets direktiv 88/166/EEG (31988L0166), EGT nr L 74, 19.3.1988, s. 83,
rådets beslut 92/583/EEG (31992D0583), EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 21,
rådets direktiv 98/58/EG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23,
rådets direktiv 99/74/EG (31999L0074), EGT nr L 203, 3.8.1999, s. 53

Helsingfors den 19 juni 2000

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.