633/2000

Given i Helsingfors den 29 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring av statsrådets förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras ikrafttädelsebestämmelsen i statsrådets förordning den 30 mars 2000 om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (369/2000) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 29 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.