632/2000

Given i Helsingfors den 29 juni 2000

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 30 december 1999 om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1326/1999):

1 §

Lagen den 30 december 1999 om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1326/1999) träder i kraft den 1 juli 2000.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 29 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.