631/2000

Given i Helsingfors den 29 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 21 januari 2000 om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2000 (21/2000) 1 § 3 punkten och 2 § som följer.

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som erlagts för 2000 utan särskild debitering skall anses fördelade enligt följande:


3) då någon annan än en i 1 eller 2 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare och

a) lönen har betalats före den 1 juli 2000:

arbetsgivares folkpensions- sjukförsäkrings-
socialskydds- avgift avgift
avgiftsprocent % %
4,00 60,000 40,000
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615

b) lönen har betalats den 1 juli 2000 eller senare:

arbetsgivares folkpensions- sjukförsäkrings-
socialskydds- avgift avgift
avgiftsprocent % %
3,60 55,556 44,444
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615
2 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som erlagts för 2000 på basis av debitering skall anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 63,8 %

2) sjukförsäkringsavgift 36,2 %


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Denna förordning tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter efter att förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 29 juni 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.