630/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändras i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 1 § 1 punkten underpunkt a, sådan den lyder i förordning 20/2000, som följer:

1 §

Av det sammanlagda beloppet av lön som under 2000 betalts till arbetstagaren och på vilken förskottsinnehållning skall verkställas och den andel som betalts i pengar av sådan utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § inkomstskattelagen (1535/1992) utgör socialskyddsavgiften:

1) för privata arbetsgivare och för sådana statliga affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/1987):

a) 4,00 procent av löner som betalts mellan den 1 januari och den 30 juni 2000 och 3,60 procent av löner som betalts mellan den 1 juli och den 31 december 2000.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 21 juni 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Lauri Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.