619/2000

Given i Helsingfors den 30 juni 2000

Lag om förlängning av den tidsfrist som angivits för frivillig återbetalning av studiepenning och bostadstillägg som betalts med stöd av lagen om studiestöd (65/1994) för 1999

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

När en mottagare av studiestöd för att höja det fribelopp som avses i 17 § lagen om studiestöd betalar tillbaka studiepenning och bostadstillägg för en stödmånad 1999 senast den 31 augusti 2000, beaktas återbetalningen vid bestämmandet av fribeloppet för 1999 och stödmånaden återinförs utan hinder av vad som bestäms i 7 b § lagen om studiestöd.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 65/2000
KuUB 4/2000
RSv 81/2000

Helsingfors den 30 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.