616/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

upphävs i förordningen den 27 november 1992 om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1120/1992) 3―5 §,10 § 2 mom. och 15 § samt

ändras 7 § 1 mom. samt 8 och 13 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis i förordningen 1046/1994, som följer:

7 §

Generaldirektören leder forsknings- och utvecklingscentralen samt svarar för att dess uppgifter sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatgivande sätt.


8 §

De ärenden som ankommer på forskningsoch utvecklingscentralen avgörs av generaldirektören eller av någon annan tjänsteman som är behörig enligt arbetsordningen eller ekonomistadgan.

Generaldirektören avgör ärendena på föredragning. I arbetsordningen bestäms vilka andra ärendena avgörs på föredragning.

13 §

Vid förhinder för generaldirektören fungerar en av generaldirektören förordnad överdirektör eller direktör som hans ställföreträdare.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 21 juni 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringsråd som byråchef
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.