615/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Folkhälsoinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

upphävs i förordningen den 29 maj 1998 (374/1998) om Folkhälsoinstitutet 3―5 § samt

ändras 7 § 2 mom. som följer:

7 §

Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på folkhälsoinstitutet och som inte enligt arbetsordningen eller någon annan föreskrift skall avgöras av någon annan tjänsteman eller av en arbetstagare.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 21 juni 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringsråd som byråchef
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.