606/2000

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets beslut om förenhetligande av kommunindelningen på ett område som omfattar Temmes, Lumijoki, Limingo, Tyrnävä och Rantsila kommuner

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3―4, 11 och 47 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 10/1975, beslutat:

Ändring i kommunindelningen

T e m m e s k o m m u n upplöses och dess områden överförs till Limingo, Rantsila och Tyrnävä kommuner.

T i l l L i m i n g o k o m m u n överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) från Kärsämä by (401) i sin helhet fastigheterna Einonniitty 1:21, Jokiniitty 1:22, Puna-Aukero 3:7, Ylinevansaari 3:10, Rantatila 3:15, Kotkanpesä 5:22, Piilopirtti 5:23, Alametsä 5:24 och Hannala 13:2 samt

skiftet Salomaa av fastigheten Alakopsa 1:11, skiftet Mankinen av fastigheten Kanahaka 1:13, skiftet Mankinen av fastigheten Pikkuhaka 1:15, skiftet Ylinevankaarto av fastigheten Hyvärä 1:17, skiftet Ylinevankaarto och skiftet Jokisuo av fastigheten Kopsa 1:25, skiftet Lehtoneva, skiftet Mankisenneva, skiftet Moskua, skiftena Temmesjoki I och II samt skiftet Härmänkankaat av fastigheten Kärsämä 2:11, skiftet Lehtoneva, skiftena Tervakorpi I och II samt skiftet Papinvalkama och skiftet Ylineva av fastigheten Yli-Kärsämä 2:21, skiftet Lehtoneva, skiftet Ylineva, skiftena Tervakorpi I och II, skiftet Lieju samt skiftet Härmänkankaat av fastigheten Ala-Kärsämä 2:23, skiftet Papinvalkama av fastigheten Pikkumikkola 3:12, skiftet Lehtoneva och skiftet Mankisenneva av fastigheten Alamikkola 3:18, skiftet Lehtoneva, skiftet Temmesneva, skiftet Tervakorpi och skiftet Jokisuo av fastigheten Ylimikkola 4:8, skiftena Alasiliä I och II av fastigheten Nalkki 5:21, skiftet Temmesneva och skiftet Alasiliä av fastigheten Anttila 5:28, skiftena Alasiliä I och II samt skiftet Mankinen av fastigheten Riikola 5:30, skiftet Alasiliän av fastigheten Naapuri 5:32, skiftet Ojalanneva och skiftet Tervakorpi av fastigheten Tenhula 5:34, skiftet Lehtoneva, skiftena Alasiliä I och II samt skiftena Mankinen I och II av fastigheten Raitamaa 5:36 och skiftet Salomaa och skiftet Tervakorpi av fastigheten Hermo 11:0,

2) från Temmes by (402) i sin helhet fastigheterna Ulkopalsta 1:25, Takametsä 1:61, Metsäjaakkola 2:21, Kahilaniemi 2:30, Suo-Niemelä 3:17, Suojelu-Niemelä 3:24, Ulkohäyry 4:12, Vehkamaa 4:16, Vehkamaa 4:24, Valtio-Häyry 4:30, Haapakorpi 5:1, Metsänevala 5:7, Vehkapelto 5:8, Hannila 5:10, Pihlajainen 5:19, Metsäpiilola 6:15, Metsälaurila 6:17, Ulkohaurula 6:18, Saartola 7:1, Tasala 9:15, Uusimaa 9:22, Peräpala 9:26, Kiviniitty 9:40, Tajakka 9:60, Venessaari 10:10, Mustola 10:13, Ulkometsä 10:17, Pertunkumpu 10:24, Peräala 10:25, Vierimaa 10:30, Ainola 10:33, Rauhanranta 10:35, Nenämaa 11:3, Vehkamaa I 11:7, Perkkiö 11:12, Ulko-Perttula 11:15, Aukio 11:17, Lehto 11:18, Vehkamaa 11:19, Määttä 11:21, Lehtosaari 11:25, Niittytie 11:37, Lehtosaari 11:38, Mela 12:4, Heinimaa 12:6, Heinimaa 13:8, Haapaneva 13:16, Haapaneva I 13:19, Lisä-Lehtonen 13:25, Haapavainio 13:26, Vehkamaa II 14:7, Vehkala 14:16, Veneneva 14:26, Vehkasuvanto 15:31, Vehkahaka 15:32, Hakaneva 17:3, Purola II 19:81, Vehkamaa 20:5, Naurissuo 20:11, Takaneva 22:13, Perävainio 23:4, Toppila 23:5, Takalo 24:1, Pakola 24:2, Korkia 24:3, Välitalo 24:8, Perälänheittiö 24:16, Peltonen 24:20, Salmensuu 24:21, Takavainio 24:25, Törmälä 27:51, Rauhala 27:52, Kremli 30:1, Porkka 31:7, Autio 31:8, Ketola 33:1, Pitkäjärvenpää 35:0, Kantojärvi 36:0, Miehelä 41:5, Ainola 41:11, Temmespelto 41:12, Latvankursu 41:13, Suo-Haapala 46:0, Temmeksen luonnonsuojelualue 52:0 och registerenheterna Yhteinen maa-alue 878:4 av lägenheterna 8:5―6 och Kivinevan palsta 878:8 av lägenheterna 13:12―15 samt

skiftet Matokorpi och skiftet Lautuanoja av fastigheten Liekola 2:48, skiftet Matokorpi och skiftet Kivineva av fastigheten Häyry 4:31, skiftet Nalkinlampare av fastigheten Alametsä 5:24, skiftet Haapajärvi och skiftet Kivijärvi av fastigheten Haapakangas 6:3, skiftet Uppolankangas, skiftet Lautuanoja och skiftet Kivineva av fastigheten Piilola 6:21, skiftet Uppolankangas och skiftet Kivineva av fastigheten Haurula 6:25, skiftet Hyssy av fastigheten Raumala 7:3, skiftet Kankaanpää av fastigheten Kitula 7:24, skiftet Lieju av fastigheten Koski 9:50, skiftet Haapajärvi av fastigheten Huha 10:3, skiftet Haapajärvi av fastigheten Ojala 10:5, skiftet Haapajärvi och skiftet Kivijärvi av fastigheten Keski-Anttila 10:16, skiftet Haapaneva och skiftet Kivijärvi av fastigheten Anttila 10:27, skiftet Kotipalsta av fastigheten Haapakumpu 10:34, skiftet Haapajärvi av fastigheten Ala-Anttila 10:38, skiftena Haapaneva I och II av fastigheten Yli-Anttila 10:43, skiftet Haapaneva och skiftet Huhanperä av fastigheten Lehtola 11:11, skiftet Haapaneva av fastigheten Perttula 11:13, skiftet Haapaneva, skiftena Huhanperä I, II och III samt skiftet Kivijärvi av fastigheten Marttila 11:24, skiftena Haapaneva I och II av fastigheten Kujala 11:32, skiftena Huhanperä I och II samt skiftet Kivijärvi av fastigheten Lehtonen 11:36, skiftet Haapaneva av fastigheten Haapaseppä 12:12, skiftet Haapaneva och skiftet Kivijärvi av fastigheten Haapala 12:14, skiftet Kivijärvi av fastigheten Hakola 13:38, skiftet Pahaneva av fastigheten Pikku-Honka 17:1, skiftet Jouttenoisenneva av fastigheten Saksi 18:89, skiftet Jouttenoisenneva av fastigheten Alaklaavu 19:41, skiftena Jouttenoisenneva I och II samt skiftet Isonkankaanneva av fastigheten Yliklaavu 19:83, skiftet Jouttenoisenneva av fastigheten Virkku 20:21, skiftet Jouttenoisenkangas, skiftena Jouttenoisenneva I och II av fastigheten Jokela 20:37, skiftet Jouttenoisenkangas av fastigheten Vitali 20:39, skiftet Alaneva av fastigheten Palola 22:9, skiftena Alaneva I och II av fastigheten Perälä 23:16, skiftet Jouttenoisenneva av fastigheten Mäkitörmä 24:17, skiftet Isokangas av fastigheten Niku 24:27, skiftet Isokankaanneva och skiftet Jouttenoisenneva av fastigheten Kuoppala 25:8, skiftet Juurikka-aro av fastigheten Ranta-Junttila 27:58, skiftet Moskua av fastigheten Koskela 30:4, skiftena Jouttenoisenneva I och II samt skiftet Alaneva av fastigheten Ahopelto 31:12, skiftet Vehkamaa av fastigheten Sarkkila 33:2, skiftet Korpi av fastigheten Kivikoski 48:0 och skiftet Korpi av fastigheten Tyynelä 49:0 samt

3) utanför byindelningen i sin helhet fastigheterna Temmes-Heinijärvi paikallistie 895:1:8601, Ketunmaan paikallistie 895:1:8627 och Vehkamaan paikallistie 895:1:8632 samt

ett helt skifte och en del av ett skifte av fastigheten Temmes-Metsänperän maantie 895:0:809 samt skiftet Haapajärvi, ett skifte av Jouttenoisenoja, Kantojärvi, Kivijärvi och skiftet Pihlajajärvi av registerenheten Temmeksen jakokunta 876:1:0 och ett helt skifte och en del av ett skifte av Kärsämänjoki samt ett skifte av Temmesjoki av registerenheten Limingan jakokunta 876:2:0.

T i l l R a n t s i l a k o m m u n överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) från Kärsämä by (401) i sin helhet fastigheterna Porola 1:7, Syrjälä I 1:9, Hautatörmä 1:16, Syrjälä 1:18, Kopsa 2 1:19, Savela 1:23, Sassalinoja 1:24, Mällinen 2:4, Mällinen II 2:6, Loukeenaho 2:10, Lepikkö 2:14, Jokiranta 2:15, Loukeenaho 2:16, Ala-Similä 2:22, Kotipelto 3:6, Keskimikkola 3:11, Suo-Vesala 3:13, Vesala 3:14, Porola 4:1, Masala 4:9, Hemmilä 4:10, Suo-Mikkola 4:12, Kivelä 5:1, Ojanlatva 5:5, Oppila 5:15, Kiviranta 5:19, Ollakka 6:1, Visuri 6:6, Harju 6:9, Muurari II 6:14, Aava 6:16, Metsä-Visuri 6:17, Kisala 6:19, Kesälä 6:24, Lisäanttila 6:25, Kuusela 6:26, Harmaala 6:27, Puomila 6:28, Uutela 6:35, Korpi I 6:37, Uusitalo 6:39, Kankaala 6:41, Maikkola 6:43, Sillankorva 7:1, Ojantakanen 7:2, Kantola 7:4, Hautala 7:6, Pirttikangas 7:7, Seppä 7:9, Muurari 7:11, Koivula 7:12, Ruotsala 7:13, Ojala 7:17, Keränen 7:20, Havula 7:21, Mäntylä 7:23, Nurmela 7:24, Havula 7:25, Majasaari 7:28, Kajula 7:29, Iikkala 8:1, Hirvipala 8:3, Hirviniemi 8:5, Lisäkajula 9:0, Lisäkajula II 12:3 och Valtio-Kärsämä 12:5 samt registerenheten Yhteinen Ojalatvannevan palsta 878:1 samt

skiftet Kanahaka och skiftet Kiviselkä av fastigheten Alakopsa 1:11, skiftet Kanahaka av fastigheten Kanahaka 1:13, skiftet Kanahaka och skiftet Kiviselkä av fastigheten Pikkuhaka 1:15, skiftet Kanahaankankaat, skiftet Keskitalo och skiftet Selkämaankangas av fastigheten Hyväri 1:17, skiftet Kanahaka, skiftet Kanahaankankaat, skiftet Kirkkopolku och skiftet Kiviselkä av fastigheten Kopsa 1:25, skiftet Kirkkopolku, skiftet Koski-Kärsämä, skiftet Kotaneva, skiftet Kupukkaneva, skiftena Mällinen I och II, skiftet Nuolineva och skiftet Ojalatvanneva av fastigheten Kärsämä 2:11, skiftet Kirkkopolku, skiftet Kotaneva, skiftet Kotipalsta och skiftet Kupukkaneva av fastigheten Ylä-Kärsämä 2:21, skiftet Kanahaka, skiftet Kärsämä, skiftet Mällinen och skiftet Nuolineva av fastigheten Ala-Kärsämä 2:23, skiftet Kanahaankankaat och skiftet Selkämaankangas av fastigheten Pikkumikkola 3:12, skiftet Kanahaka, skiftena Kiviselkä I och II, skiftet Kotipalsta och skiftena Porola I och II av fastigheten Alamikkola 3:18, skiftet Helunevankangas, skiftet Kotipalsta och skiftet Porola av fastigheten Ylimikkola 4:8, skiftet Koppari och skiftet Kärsämä av fastigheten Nalkki 5:21, skiftet Kotipalsta och skiftet Kärsämä av fastigheten Anttila 5:28, skiftet Koppari, skiftena Koski-Kärsämä I och II, skiftet Kotaneva, skiftet Nuolineva, skiftet Purasimenoja och skiftet Riikola av fastigheten Riikola 5:30, skiftet Koski-Kärsämä, skiftena Koppari I och II, skiftet Kotaneva och skiftet Nuolineva av fastigheten Naapuri 5:32, skiftet Kivineva, skiftet Kotaneva, skiftet Nuolineva och skiftet Koppari av fastigheten Tenhula 5:34, skiftet Temmesneva, skiftena Koppari I och II, skiftet Koski-Kärsämä, skiftet Nuolineva och skiftet Purasimenoja av fastigheten Raitamaa 5:36, skiftet Harju, skiftet Helunevankangas, skiftet Kanahaka, skiftet Kiviselkä, skiftet Koppari, skiftena Kotipalsta I, II och III, skiftet Kärsämä, skiftet Maikkola och skiftet Selkämaankangas av fastigheten Hermo 11:0,

2) från Rantsila by (420) i sin helhet fastigheterna Kotanevan palsta 17:154 och Harjusuo 18:245 samt registerenheten Yhteinen maa-alue 878:15 av lägenheterna 18:4―7 och registerenheten Muhanottopaikka 878:16 av lägenheterna 24:1―4, samt

3) utanför byindelningen i sin helhet fastigheten Kärsämänkylän paikallistie 895:1:8579 samt

två skiften av fastigheten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 och en del av ett skifte av Kärsämänjoki och nio skiften av Temmesjoki av registerenheten Limingan jakokunnan vesialue 876:2:0.

De övriga delarna av Temmes kommun överförs t i l l T y r n ä v ä k o m m u n.

Områden i Lu m i j o k i k o m m u n överförs till Limingo och Rantsila kommuner:

T i l l L i m i n g o k o m m u n överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) från Hirvansniemi by (401) i sin helhet fastigheterna Metsämikkola 1:8, Ulkomikkola 1:9, Ulkola 2:18, Väinölä 2:37, Metsärautio 3:15, Venetkangas 4:3, Metsäkuukkala 5:31, Venekangas 8:4, Metsäkerola 11:12, Heikkilä 12:7, Timola 12:9, Mattila 12:11, Kaukola 12:13, Anttila 13:3 och registerenheten Yht. palstat 878:5 av lägenheterna 6:3―4 samt

skiftet Krankka av fastigheten Tervo 2:7, skiftet Krankka av fastigheten Peltomaa 2:14, skiftet Krankka av fastigheten Rankka 2:38, skiftet Ulkopalsta av fastigheten Päätalo 7:9, skiftet Ulkopalsta av fastigheten Pikku-Päätalo 7:10, skiftet Ulkopalsta av fastigheten Metsäpäätalo 7:11, skiftet Ulkopalsta av fastigheten Seikkala 9:20, skiftet Ulkopalsta av fastigheten Peuralahti 9:22 och skiftet Ulkopalsta av fastigheten Junno 10:6,

2) från Lumijoki by (403) de fyra skiften av fastigheten Rimpi I 46:14 som ligger inom gränserna för Hirvasniemi by, samt

3) från Kärsämä by (410) skiftet Lauttaneva av fastigheten Kajula 7:2 (5) och sex på Lauttaneva belägna ängsskiften av fastigheten Valtio-Kärsämä II 12:1.

T i l l R a n t s i l a k o m m u n överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) från Lapinniemi by (402) i sin helhet fastigheterna Tervahauta 4:13, Kupukka 5:6, Koivumaa 6:47, Pirjola 6:49, Törmä 6:50, Karhumäki 7:10, Metsäpetäjä 8:7, Ulkotilli 10:27, Yläpenttilä 14:10, Kallensarka 15:19, Ulkokokko 18:6, Metsä-Herrala 19:8, Hirvimettä 20:4, Haapaselkä 21:5, Metsätyni 24:9, Toukola 26:10, Katajaoja 26:13, Piilopirtti 27:25, Koskenkorva 27:27, Ulko-Granlund 27:28, Toivola 30:5, Viirilä 30:15, Rannansuo 50:0 och Kivikko 58:1 samt

skiftet Kivikko av fastigheten Lehto 2:14, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Takakauppi 2:34, skiftena Lammenneva I och II av fastigheten Mäkiollikainen 7:37, skiftet Ulopmetsäpalsta av fastigheten Eerola 7:38, skiftet Lammenneva av fastigheten Rantaollikainen 7:39, skiftet Heinimaankaarto, skiftena Tervalammensilta I och II av fastigheten Ylipetäjä 9:31, skiftet Hourunkangas, skiftena Katajakoski I och II samt skiftet Kärenkankaat av fastigheten Hemmi 11:5, skiftena Kärsämänoja I och II samt skiftet Varesneva av fastigheten Syrjälä 12:2, skiftet Järvitalonjärvi av fastigheten Ollanketo 14:12, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Heikkilä 15:21, skiftet Heinimaankaarto, skiftena Kärsämänoja I och II av fastigheten Perttula 17:7 samt 14 skiften av Lammenneva, sex skiften av Varesneva och skiftet Karjalankallio av fastigheten Valtio-Lapinniemi 52:0,

2) från Lumijoki by (403) i sin helhet fastigheterna Metsäranta 3:27, Ulkopaulus 4:28, Rimpi II 5:11, Pasasen metsä 6:3, Ulkometsä 7:17, Kallio 8:11, Valtioviirilä 9:25, Viirikangas 9:26, Saunakaarto 10:34, Takalo 10:71, Kirvesrimpi 11:21, Ulkopelkonen 11:22, Ulkonäppä 15:3, Ulko-Olli 16:22, Kajula 19:18, Ulkometsä 23:5, Metsäkukkonen 24:5, Vastikesuo 24:7, Rimpi IV 27:5, Metsäaho 29:7, Metsäkyrö 30:24, Metsäpieti 32:20, Metsäpaavola 34:3, Metsäraappana 35:51, Pispa 37:17, Metsäristo 38:16, Hirvimetsä 39:21, Ulkokamula 44:19, Ulkometsä 3 45:7, Ulkometsä 45:10, Palola 48:5, Ulkokaijala 49:11, Ronttola 53:17, Ulkopakanen 56:3, Mänty 57:13, Kangassuo 60:1, Kalliometsä 61:1, Metsäkaikkonen 62:8, Hirvikangas 81:1, Metsäkyrö 86:1, Metsäsärkioja 104:1, Ulkolauri 114:0, Metsämaja 121:0, Sarkala 122:0, Huikki 137:1, Ulkokesti 137:2, Valtio-Lumijoki 159:0 och registerenheten Ulkometsäpalsta 878:4 av lägenheterna 22:7―8 samt

skiftena Kärsämäoja I och II av fastigheten Pottala 18:5, skiftet Haukkaneva, skiftet Hoikanneva, skiftet Kärsämänoja och skiftet Rinne av fastigheten Poutala 52:31, skiftet Veneneva av fastigheten Saukkonen 136:0, skiftet Helkkokorpi, skiftet Kirvesrimpi, skiftet Kolkkolampi och skiftet Latvapää av fastigheten Alakaakinen 10:72, skiftet Latvapää av fastigheten Valtioveneneva 10:75, skiftet Lehtimaanjuonto, skiftet Luhdankangas, skiftet Luhdanneva och skiftet Pystönsalmet av fastigheten Juusola 41:15, skiftet Kamukankaat, skiftet Ojalatvanneva, skiftet Pottalankangas, skiftena Temmesjoki I och II samt skiftet Temmesneva av fastigheten Korvela 42:26, skiftena Hepo-oja I och II, skiftet Käkisalmenkankaat, skiftena Loukkeeneva I, II, III, IV och V, fem ängsskiften, skiftena Tammakankaat I och II samt skiftena Tammaneva I och II av fastigheten Rimpi I 46:14, skiftena Kamukangas I och II, skiftet Konttiperä, skiftena Kärsämänoja I och II, skiftet Läämämetsä samt skiftena Temmesneva I och II av fastigheten Mällinen 55:41, skiftet Ulkometsäpalsta av fastigheten Lännen karjatila 104:4 samt skiftena Varesneva I och II av fastigheten Toivoniemi 160:0,

3) från Kärsämä by (410) i sin helhet fastigheterna Kupukkanevan palsta 2:18, Kupukkanevan palsta 2:20, Polven palsta 3:17, Loukkeenneva 4:6, Pikkupalsta 4:11, Niittypalstat 5:31, Niittypalstat 5:33, Niittypalstat 5:35, Korpi II 6:4, Niittypalsta 6:34, Niittypalstat 6:36, Jokiaron palsta 6:38, Polven palstat 6:40, Häpykaarron palsta 6:42, Majasaari II 7:1, Hirviniemi II 8:1 och Mariala 12:7 samt

skiftet Kivineva, skiftet Kärenkankaat, skiftena Pystönsalmet I och II av fastigheten Kajula 7:2 samt skiftet Hoikanneva, skiftena Kärenkankaat I och II, skiftet Lehtimaa och skiftet Pystönsalmet av fastigheten Valtio-Kärsämä 12:1,

4) från Rantsila by (420) i sin helhet fastigheten Järvitalo I 30:24,

5) från Sipola by (421) i sin helhet fastigheterna Haapaojan palsta 5:32, Kärsämänoja 7:21, Haaraojan palsta I 9:138, Haaraojan palsta 9:140, Haaraojan palsta 9:142, Haaraojan palsta 9:144, Ojanvarsi 10:10 och Keskisuuri palsta 21:25,

6) från Kestilä by (430) i sin helhet fastigheten Temmeslatva 6:119, samt

7) utanför byindelningen i sin helhet fastigheterna Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 och Varastoalue 896:2:2 samt

skiftena Kärsämäoja (fyra st.) och skiftena Temmesjoki (fyra st) av fastigheten Lumijoen-Lapinniemen jakokunta 876:1:0 och ett skifte av fastigheten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822.

Områden i L i m i n g o k o m m u n överförs till Lumijoki, Rantsila och Tyrnävä kommuner:

T i l l L u m i j o k i k o m m u n överförs följande fastigheter:

1) från Limingo by (402) i sin helhet fastigheterna Vastikelepikko 129:26, Vastikekurkku 129:27, Vastikemalo 129:28 och Risula 129:29, samt

2) från Rantakylä by (403) i sin helhet fastigheterna Vastikekurkku 3:39, Lehtola 3:45, Vastikelepikko 3:46, Kallenletto 3:54, Heikinletto 3:55, Letto 7:18 och Haapaletto 7:25.

T i l l R a n t s i l a k o m m u n överförs följande fastigheter och delar av fastigheter:

1) från Limingo by (402) i sin helhet fastigheterna Eskola 55:19, Repo 55:43, Pikku-Hyväri 75:5, Kunnanmetsä II 75:13 och Ritokangas II 530:0 samt

skiftet Kupukkaneva av fastigheten Hannala 42:32, skiftena Kupukkaneva I, II och III och skiftet Rahkon Kupukka av fastigheten Pajula 43:29, skiftet Kupukkaneva och skiftet Rahkon-Kupukka av fastigheten Ritokangas 48:29, skiftet Koiraoja av fastigheten Nakkula 49:59 och skiftet Koiraoja av fastigheten Suonperä 77:20,

2) från Rantsila by (481) i sin helhet fastigheterna Rahko II 18:255 och Kupukka II 18:257, samt

3) utanför byindelningen ett skifte av fastigheten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822.

T i l l T y r n ä v ä k o m m u n överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) från Alatemmes by (401) i sin helhet fastigheterna Viljamaa 1:8, Kunnas 1:12, Haapaniemi 1:22, Virkkunen 1:23, Korpi 1:32, Tomperi 2:5, Sääskelä 2:22, Tiemaa 2:54, Annala 2:56, Keskitalo 2:58, Leviäkangas 2:64, Prisma 2:65, Kettukaarto 2:66, Mittatikku 2:67, Ruottisenperkkiö 2:68, Pyöriäsuo 2:69, Linjaseiväs 2:70, Bussoli 2:71, Vesuri 2:72, Korpinen 2:73, Kirves 2:74, Lapio 2:75, Kanki 2:76, Jaakonkorpi 2:78, Kotipelto 2:79, Korpela 4:18, Tapiola 5:32, Martinpalsta 5:34, Törmälä 5:46, Takakangas 6:8, Lehto 6:9, Kaarto 6:10, Pylkäs 6:11, Louhi 6:15, Kotakangas 7:18, Haanpää 7:24, Laitinen 7:31, Marjala 11:35, Pörhö 13:13, Huutoräme 14:6, Rämäkkö 14:20, Metsäkokko 15:24, Perkkaus 15:28, Korpi 15:60, Kaurala 16:2, Kivimäki 16:9, Mäkelä I 16:11, Metsäkallela 16:24, Vähälä 17:1, Keränen 17:2, Suvanto 17:3, Rautio 17:4, Kaarto 17:6, Lisä-Ojantakanen 18:16, Lisä-Kärki 18:17, Pikkuollila 18:20, Pömpeli 19:38, Kuusioja 19:39, Nevanlaita 19:50, Pispala 20:13, Kangas 22:19, Metsäjunttila 23:13, Välikangas 23:25 och Kettusuo 40:0 samt

skiftena Jaakonsuo I och II av fastigheten Koskela 1:5, skiftet Kotipalsta och skiftet Leppineva av fastigheten Kaikkonen 2:25, skiftet Kaikkonen och skiftet Tiepalsta av fastigheten Takatalo 2:26, skiftet Kotipalsta av fastigheten Niemelä 2:80, skiftet Leppijärvi av fastigheten Alatalo 2:81, skiftet Järvikangas av fastigheten Uusitalo 2:82, skiftet Kotipalsta av fastigheten Pöksä 3:1, skiftet Kiviuunikangas av fastigheten Juotto 3:4, skiftet Jaakonsuo av fastigheten Takamaa 3:5, skiftet Kiviuunikangas av fastigheten Rommakko 3:8, skiftet Peuraneva av fastigheten Niemi 4:4, skiftet Murtokangas av fastigheten Väliaho 4:10, skiftet Kiviuunikangas av fastigheten Väärälä 4:17, skiftet Kiviharju av fastigheten Risula 5:13, skiftet Kivimaa av fastigheten Nevala 5:15, skiftet Väärälänkorpi av fastigheten Alamattila 5:21, skiftet Somerokangas av fastigheten Ylitörmä 5:22, skiftet Somerokangas av fastigheten Helviira 5:38, skiftet Somerokangas av fastigheten Mattila 5:39, skiftet Linnakangas, skiftet Rukansuo och skiftet Ruuna-aronkangas av fastigheten Risula 6:19, skiftet Kannusmaa av fastigheten Nevala 6:21, skiftet Linnakangas och skiftet Ruuna-aro av fastigheten Häkkilä 6:24, skiftet Linnakangas av fastigheten Keränen 6:27, skiftet Kannusmaa av fastigheten Törmälä 6:32, skiftet Kotakangas av fastigheten Törmä 7:10, skiftet Särpänkaarto av fastigheten Särppä 7:26, skiftet Metsonlaulukankaat av fastigheten Pääkkö 8:13, skiftet Särpänkaarto av fastigheten Motturi 9:22, skiftet Kiikkukaarto och skiftet Kirkkoharjunkoski av fastigheten Kokonmotturi 9:25, skiftet Saarisuo av fastigheten Lehtola 11:1, skiftet Käyräkangas av fastigheten Alaelsilä 11:36, skiftet Hautalanoja av fastigheten Pihaelsilä 12:11, skiftet Ylä-Murotuo av fastigheten Ylielsilä 12:15, skiftet Pörhönneva av fastigheten Tuomela 13:22, skiftet Pitkäkangas av fastigheten Vehakamaa 13:23, skiftet Pörhönneva av fastigheten Leppälä 13:24, skiftet Pitkäkangas av fastigheten Pietilä 13:26, skiftet Pitkäkangas av fastigheten Häkinkorva 13:35, skiftet Kivineva av fastigheten Teppo 14:68, skiftet Leppineva och skiftet Mustakangas av fastigheten Kokko 15:33, skiftet Nurkkaperä av fastigheten Punttala 16:31, skiftet Hietakaarto av fastigheten Puhakka 17:23, skiftet Keskusoja av fastigheten Kivelä 19:1, skiftet Paska-aro av fastigheten Keskiarola 19:16, skiftet Kilanperämaa av fastigheten Arola 19:25, skiftet Läättimaa av fastigheten Ala-Arola 19:53, skiftet Käyräkoski av fastigheten Sillankorva 22:11, skiftet Pörhönkangas och skiftet Ruunkoski av fastigheten Takalo 22:21, skiftet Kettukangas och skiftet Pispaneva av fastigheten Ojanperä 22:25, skiftet Kangas och skiftet Kettukangas av fastigheten Pääskylä 23:28, skiftet Kivineva av fastigheten Koivula 27:5, skiftet Kivineva av fastigheten Suopelto 28:0, skiftet Kilpasuo och skiftena Maitolanmäki I och II av fastigheten Uusitakalo 34:2, skiftet Käyräkangas, skiftet Käyräkoski och skiftet Pörhönkangas av fastigheten Valtio-Alatemmes 39:0, skiftet Härmänhalmemaa av fastigheten Niittykoski 45:0 och skiftet Käyräkivikko av fastigheten Hirvi 46:0,

2) från Limingo by (402) i sin helhet fastigheterna Varpula 2:21, Hylkiö 3:45, Haarala 4:16, Uimala 4:85, Penttilä 4:101, Mäntylä 9:38, Pommisarka 9:39, Jaakonsuoa 10:43, Metsäjokela 10:47, Ylänkö 11:29, Leiviskä 12:33, Hyväri 15:63, Röö 16:19, Kulmala 17:84, Metsätorppa 18:52, Uutela 18:53, Kankaanlaita 18:60, Lisä-Metsä 19:36, Toppila 21:34, Nurkkapala 21:38, Salola 21:39, Kallila 26:18, Lisäke 26:19, Lisä-Törölä 35:24, Seppola 35:27, Väsylä 35:45, Tyynelä 35:59, Hyväri 35:63, Paakkonen 38:30, Kiila 39:29, Suksela 46:26, Saarivainio 54:42, Yritys 54:43, Suokenttä 52:82, Leinonkenttä 52:84, Puistola 58:34, Leirikeskus 58:61, Rentukka 64:31, Laurila 67:16, Pikkutuomela 67:18, Jokiranta 68:48, Lisäsivula 73:15, Sointula 83:20, Lepola 83:28, Liuttu 84:5, Röö 85:9, Pikkupeltola 87:5, Pellonpää 87:8, Tonttila 95:1, Lisä-Raumala 110:2, Repola 124:1, Kettula 124:3, Lisäleppälä 125:2, Lisähaarala 125:3, Nevaranta 125;7, Havina 125:9, Lisävesala 125:10, Valtiouutela 327:3, Lisämajala 355:50, Metsärautio 356:34, Syrjälä 356:38, Väyrylä 356:244, Karhukangas 356:245, Äijänniemi 357:64, Järvimetsä 357:74, Virkkunen 2 358:96, Repola II 358:122, Lekkula 2 358:123, Mäntylä 374:1, Osa-Röhmö 374:5, Mikkola 436:0 och registerenheten Yhteinen vesialue 876:1, registerenheten talon 4 yht. vesialue 876:4 Suutarinjärvessä, registerenheten talon 14 yht. vesialue 876:5 Suutarinjärvessä, registerenheten Vähäjärvi 876:6 av lägenheterna 85:17―18 och registerenheten Savenottopaikka 878:4 av lägenheterna 72:5―7 samt

skiftet Konineva och skiftet Selkäkangas av fastigheten Mettälä 1:3, det östra skiftet av fastigheten Piipari 4:15, det norra skiftet av fastigheten Pylkäs 4:102, skiftet Kotipalsta av fastigheten Laakso 9:11, skiftet Impolanaukio och skiftet Laakso av fastigheten Häkkinen 12:24, skiftena I och II av norra delen av Tyrnävänjoki av fastigheten Rajala 12:29, skiftet Impolanaukio och skiftet Rajala av fastigheten Päkkilä 12:31, skiftet Saarisuo av fastigheten Kuusisto 13:51, skiftena Suutarinjärvi I och II av fastigheten Paksula 14:6, skiftet Arokaarto och skiftet Jokipalsta av fastigheten Kuusela 15:17, skiftet Arokaarto, skiftet Kotipalsta, skiftet Temmesjoki och en del av skiftet Vipukaara av fastigheten Mäntylä 15:24, skiftet Vähäjärvi av fastigheten Riikola 16:48, skiftet Amerikka av fastigheten Linnanmaa 17:5, en del av skiftet Marjaräme av fastigheten Koivuniemi 17:25, skiftet Poika-Temmes av fastigheten Ruhkola 17:34, skiftet Kotipalsta och skiftet Poika-Temmes av fastigheten Pilto 17:85, skiftet Kotipalsta och skiftet Ritokangas av fastigheten Korkalo 18:7, skiftet Porrasräme av fastigheten Metsäheiko 18:61, skiftet Kotipalsta, skiftet Kylmänen, skiftet Navettakangas, skiftet Törmälä och en del av skiftet Isokangas av fastigheten Lörölä 20:5, skiftet Suutarinkylä av fastigheten Jaakola 20:51, skiftet Pitkäkaarto och skiftet Temmesjoki av fastigheten Ketola 21:40, skiftet Järvineva, skiftet Suutarinjärvi-palsta och skiftet mellan Tyrnävänjoki och landsvägen Tupos-Kylmälä av fastigheten Pieni-Röhmö 24:4, skiftet Haudankoski, skiftet Navettakangas och en del av skiftet Isokangas av fastigheten Myllyaro 26:9, skiftet Järvineva och skiftet mellan Tyrnävänjoki och landsvägen Tupos-Kylmälä av fastigheten Ulkometsä 29:15, skiftet Järvineva och skiftet mellan Tyrnävänjoki och landsvägen Tupos-Kylmälä av fastigheten Ylipäänmetsä 29:31, skiftet Isoneva och skiftet Selkäkangas av fastigheten Taljala 31:2, skiftet Hyssy av fastigheten Pirttimaa 32:5, skiftena Temmesjoki I och II av fastigheten Törmäpelto 35:25, skiftet Kotipalsta, skiftet Temmesjoki och skiftet Vipukaara av fastigheten Ojala 35:26, skiftet Temmesjoki av fastigheten Lepola 35:28, skiftena Temmes―Kestilä maantie I och II av fastigheten Petäjä 35:61, skiftet Kotipalsta och en del av skiftet Mutkankankaat av fastigheten Törmälä 38:7, skiftet Temmesjoki och en del av skiftet Kotipalsta av fastigheten Törölä 38:8, skiftet Kotipalsta och en del av skiftet Kuussaari av fastigheten Yrjölä 38:9, en del av lägenheten vid Temmesjoki strand av fastigheten Niemelä 38:31, skiftet Kotipalsta av fastigheten Vinola 39:39, skiftet Vinola av fastigheten Mäki -Anttila 39:42, skiftet Pitkäkaarto, skiftet mellan Temmesjoki och landsvägen Temmes-Kestilä och en del av skiftet Kotipalsta av fastigheten Pihkakoski 44:8, skiftet Luomatienrämeenpalsta av fastigheten Kuurnakorpi 46:25, skiftet Saarisuo av fastigheten Sallinen 52:85, skiftet Saarisuo av fastigheten Lepistö 52:99, skiftet Isoneva, skiftet Kallioaro, skiftena Tupos―Kylmälä maantie I och II av fastigheten Konineva 53:3, skiftet Järvineva och skiftet mellan Tyrnävänjoki och landsvägen Tupos-Kylmälä av fastigheten Metsämoukka 56:11, skiftet Kotipalsta av fastigheten Kujansuu 58:35, skiftena Pihlajaranta I och II och skiftet Riitaniitty av fastigheten Hakola 60:7, skiftet Navettakangas av fastigheten Hirvelä 64:33, skiftet Lantonoja av fastigheten Kirkkotörmä 64:35, skiftena Kotipalsta I och II, skiftet Temmesjoki och en del av skiftet Vipukaara av fastigheten Tuomela 67:19, skiftet Kotipalsta av fastigheten Hälli 68:49, skiftet Hyssy av fastigheten Metsäparvinen 70:60, skiftet Hyssy av fastigheten Ainola 70:72, skiftet Hyssy av fastigheten Mutkala 70:73, skiftet Hyssy av fastigheten Mukkala 70:74, det mindre skiftet Hyssy av fastigheten Rapakko 72:32, skiftena Temmesjoki I och II av fastigheten Tolonen 83:21, skiftet Koivula av fastigheten Partaala 83:29, skiftena Suutarinkylä I och II, skiftena Vähäjärvi I och II samt en del av skiftet Kehäkankaanräme av fastigheten Ojala 85:20, skiftena Suutarinkylä I, II och III, skiftena Vähäjärvi I och II samt en del av skiftet Kehäkankaanräme av fastigheten Luukkonen 85:22, skiftet Poika-Temmes och skiftena Temmes-Kestilä maantie I och II av fastigheten Peltola 87:9, skiftet Amerikka av fastigheten Kylmälä 88:2, skiftet Hyssy av fastigheten Kangas 88:3, skiftet Hyssy av fastigheten Anttonen 94:13, skiftet Amerikka och skiftena Kotipalsta I och II av fastigheten Näppä 96:1, skiftet Hyssy av fastigheten Halonen 100:2, skiftet Temmesjoki av fastigheten Poikatemmes 100:4, skiftet Jaakonsuo och skiftet Järvineva av fastigheten Jussila 304:0, skiftet Kuusela och en del av skiftet Vipukaarto av fastigheten Uusi-Sohlo 306:3, skiftena Ängeslevänjoki I, II och III samt skiftet Vähäjärvi av fastigheten Takamaa 330:7, skiftet Suutarinkylä av fastigheten Mäki-Hirvelä 331:2, skiftet Suutarinkylä av fastigheten Savela 355:64, skiftet Lantonoja av fastigheten Kaara 356:218, skiftet Järvineva, skiftet Suutarijärvi-palsta och skiftet mellan Tyrnävänjoki och landsvägen Tupos-Kylmälä av fastigheten Iso-Röhmö 357:9, skiftet Pitkäkaarto, skiftet mellan Temmesjoki och landsvägen Temmes-Kestilä och en del av skiftet Kuussaari av fastigheten Maikkola 364:0, skiftet Impolanaukio, skiftet Isoneva, skiftena Hälli I och II, skiftet Loukeankangas, skiftet Luomatienräme, dikesskiftet Isoneva, skiftet Palokangas, skiftena Pihlajanranta I och II, skiftet Saarisuo, skiftena Selkäkangas I, II och III samt skiftet Suutarinjärvi av fastigheten Valtio-Liminka 374:6, skiftet Järvineva av fastigheten Mäkelä 468:3, skiftena Järvineva I och II samt skiftena Tyrnävänjoki I och II av fastigheten Hanhimetsä 510:1 samt skiftet Saarisuo av fastigheten Kerä 522:0,

3) från Temmes by (450) i sin helhet fastigheterna Korpinen 3:3, Kettukaaranaronpalsta 6:22, Perkkiö 7:35, Rantala II 7:38, Suopalsta 8:10, Runtinsuon palsta 9:58, Karttula II 14:49, Kirkkopekkala II 14:51, Kirkkovirsi 15:27, Myllymäki II 15:52 och Korpilaidun 37:1 samt

skiftet Kivineva av fastigheten Kuoppala II 25:7 och skiftet Kivineva och skiftet Leilikorpi av fastigheten Suojala II 32:25,

4) från Tyrnävä by (455) i sin helhet fastigheterna Hetesuo 16:58, Saramaa 20:20, Rautakorpi 33:15, Uutisenniitty 49:16, Rinkkala 52:12, Rytiaro 62:22, Korpihaka 62:23, Laurinaro 65:3 och Lammassuo 65:4 samt registerenheterna Talon 1 yht. niittypalsta yht A 878:13, Yht B 878:14, Yht C 878:15 och 20,21 Yht, 878:17 samt

skiftena Selkäkangas I och II av fastigheten Enklaavi-Valtio 154:8, samt

5) utanför byindelningen i sin helhet fastigheten Koskelan paikallistie 859:1:8600 samt

skiftet Ala-Murtosuo av fastigheten Limingan Valtionmaa 893:10:1 (11), ett helt skifte och en del av ett skifte av fastigheten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822, tio skiften av fastigheten Tupos-Kylmälä maantie 895:0:824 och en del av båda enhetsskiftena av fastigheten Koskelan paikallistie 895:1:8600 samt två hela skiften och en del av ett skifte av Temmesjoki, fyra hela skiften och en del av ett skifte av Tyrnävänjoki, Vähäjärvi och hela skiftet Ängeslevänjoki av registerenheten Limingan jakokunta 876:1:0, fyra skiften av Tyrnävänjoki och fyra skiften av Ängeslevänjoki av registerenheten Temmeksen jakokunnan vesialue 876:2:0 och skiftet Heikinkangas, skiftet Mustakangas och skiftet Särkilänmäki av registerenheten Limingan jakokunnan maa-alueet 878:1:0.

F r å n T y r n ä v ä k o m m u n överförs t i l l L i m i n g o k o m m u n följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) från Tyrnävä by (401) i sin helhet fastigheterna Pupula 3:6, Ulkomäättä 4:17, Valtio-Seppänen 4:29, Mettälä 8:19, Takaneva 16:35, Pekkala 19:28, Kaukola 20:15, Hannuksela 34:18, Nokkasarka 35:6, Kytäkangas 38:32, Niittylä 45:7, Pirkkola 48:3, Hauta 50:2, Sotkula 50:24, Körkkö 51:17, Valtiokontti 58:8, Metsähovi 60:2, Iltatähti 62:26, Tummalanpää 63:16, Jokivarsi 64:47, Rönneikkö 68:1, Rännilä 72:14, Nenämaja 74:15, Nenämaa 74:16, Valtio-Wesala 75:9, Riitala 78:42, Valtio Lekkula 79:19, Röhmönnotko 81:11, Mäntyniemi 81:14, Jere 91:0, Kontinperä 94:5, Taljapuro 139:1, Valtioalapiilo 152:0, Tyrnävän luonnonsuojelualue 174:0 och Kustulanaho 197:1 samt registerenheten Yhteinen Pitkäjärven vesialue 876:4 av lägenheterna 63:4―5, registerenheten yhteinen vesialue Pitkäjärvessä 876:5 av lägenheterna 62:3―6, registerenheten Yhteismaa 878:3 av lägenheterna 8:1―6, registerenheten Yhteinen maa-alue 878:7 av lägenheterna 44:1―4, registerenheten Yhteinen maa-alue 878:10 av lägenheterna 58:3―4, registerenheten yhteiset alueet 878:18 av lägenheterna 36:11―15 och registerenheten yht. 878:19 av lägenheterna 58:3―4 samt

skiftet Rimpineva och skiftena Sarvikangas I och II av fastigheten Välitalo 1:14, skiftet Rimpineva och skiftena Sarvikangas I och II av fastigheten Kankaala 1:29, skiftet Rimpineva och skiftena Sarvikangas I och II av fastigheten Juhola 1:31, skiftet Hauva av fastigheten Hartikka 3:16, skiftet Jauranneva av fastigheten Ahonen 8:75, skiftena Sarvineva I och II samt skiftet Savisuvanto av fastigheten Laitala 8:80, skiftet Sarvineva av fastigheten Partala 8:82, skiftena Sarvineva I och II samt skiftet Savisuvanto av fastigheten Mattila 8:84, skiftena Sarvineva I och II samt skiftet Savisuvanto av fastigheten Nykälä 8:88, skiftet Loukkuneva av fastigheten Kunnas 10:26, skiftet Loukkuneva av fastigheten Rimpelä 10:37, skiftena Niemenkallio I och II samt skiftet Rimpineva av fastigheten Palosaari 10:53, skiftena Niemenkallio I och II samt skiftet Rimpineva av fastigheten Rantakaakila 10:57, skiftena Niemenkallio I och II samt skiftet Rimpineva av fastigheten Ketola 10:59, skiftet Kallela och skiftena Ristiaro I, II, III, IV och V av fastigheten Ylikirstinä 11:37, skiftet Kallela och skiftena Ristiaro I och II av fastigheten Alakirstinä 12:23, skiftet Hauva och skiftena Veneneva I och II av fastigheten Ulkoherranen 13:15, skiftena Kallela I och II av fastigheten Liede 15:19, skiftet Kallela, skiftena Pääkallo I och II samt skiftet Veneneva av fastigheten Koskensuo 15:20, skiftet Tyrnävänsuo av fastigheten Vipula 16:4, skiftet Takanevankangas av fastigheten Koskela 16:17, skiftet Heinimaankangas, skiftet Takanevankangas och skiftet Takaneva av fastigheten Suutari 16:22, skiftet Tyrnävänsuo av fastigheten Huttula 16:28, skiftet Tyrnävänsuo av fastigheten Kallioniemi 16:32, skiftet Takanevankangas av fastigheten Lisäpelto 16:33, skiftena Takaneva I och II av fastigheten Tupala 16:37, skiftet Konttisaari och skiftet Mukkonkangas av fastigheten Välimaa 16:52, skiftet Konttisaari och skiftet Piispankurkku av fastigheten Alasuutari 16:54, skiftet Konttisaari av fastigheten Keskimaa 16:61, skiftet Piispankurkku av fastigheten Metsäsuutari 16:62, skiftet Hulkkosenkangas, skiftet Taka-aro och skiftet Ängeslevänkangas av fastigheten Ylianttila 18:28, skiftet Loukkuaava av fastigheten Kandelin 20:21, skiftet Loukkuaava av fastigheten Väisänen 21:1, skiftet Loukkuaava, skiftena Sarvikangas I och II samt skiftet Venekangas av fastigheten Keski-Ikola 21:23, skiftet Loukkuaava, skiftena Sarvikangas I och II samt skiftet Venekangas av fastigheten Kirstinä 21:24, skiftet Loukkuaava, skiftena Sarvikangas I och II samt skiftet Venekangas av fastigheten Alaikola 21:25, skiftet Pitkäjärvi och skiftena Tyrnävänsuo I, II och III av fastigheten Isomällinen 33:18, skiftet Jauranneva av fastigheten Korpi 33:20, skiftet Tyrnävänsuo av fastigheten Mällinen 35:31, skiftet Talajaoja av fastigheten Syrjälä 36:7, skiftena Sarvineva I och II samt skiftet Savisuvanto av fastigheten Peltokaakinen 38:60, skiftet Loukkuaava, skiftet Rimpineva och skiftet Sarvikangas av fastigheten Vatula 41:15, skiftet Loukkuaava, skiftet Rimpineva och skiftet Sarvikangas av fastigheten Palkki 41:21, skiftet Loukkuaava, skiftet Rimpineva och skiftet Sarvikangas av fastigheten Leskelä 42:5, skiftet Loukkuaava, skiftet Sarvikangas och skiftet Venekangas av fastigheten Ylipalkki 42:18, skiftet Nenämaa av fastigheten Raappana 44:11, skiftet Nenämaa och skiftet Pitkäjärvi av fastigheten Metsäraappana 44:25, skiftet Niskajärvi av fastigheten Pelkonen 44:27, skiftet Nenämaa av fastigheten Hartikka 44:35, skiftena Pitkäjärvi I och II av fastigheten Rusila 45:4, skiftet Hauva av fastigheten Uutinen 49:17, skiftet Kallela och skiftet Veneneva av fastigheten Ala-Herrala 51:18, skiftena Tyrnävänsuo I och II av fastigheten Määttä 52:11, skiftet Tyrnävänsuo av fastigheten Väliheikki 52:13, skiftet Loukkuaava och skiftet Pitkäjärvi av fastigheten Kyhälä 58:1, skiftena Loukkuaava I och II samt skiftet Niskajärvensuo av fastigheten Kontti 58:11, skiftena Niskajärvensuo I och II samt skiftena Sarvineva I och II av fastigheten Alakontti 58:13, skiftet Pitkäjärvi av fastigheten Ylirekinen 63:10, skiftet Pitkäjärvi av fastigheten Kylmänen 63:12, skiftena Sarvikangas I och II av fastigheten Uusitalo 64:4, skiftet Pääkallo av fastigheten Laitala 64:16, skiftet Ristiaro av fastigheten Yli-Koivikko 64:39, skiftet Kallela av fastigheten Väisänen 64:45, skiftet Ristiaro av fastigheten Koivikko 64:49, skiftet Röhmönoja av fastigheten Rahikka 65:6, skiftet Jätinkangas och skiftet Pikkuniitty av fastigheten Pylkäs 68:4, skiftet Taljaoja av fastigheten Välipirtti 69:6, skiftet Sarvikangas av fastigheten Lisälepistö 71:25, skiftet Loukoaava och skiftet Sarvikangas av fastigheten Purola 71:39, skiftet Venekangas av fastigheten Kuusiniemi 73:8, skiftet Venekangas av fastigheten Ahokki 73:13, skiftet Venekangas av fastigheten Rantala 73:15, skiftet Niskajärvi och skiftet Valkiaisjärvi av fastigheten Mällisenrapuska 74:1, skiftet Pertunneva av fastigheten Pihlaja 76:12, skiftena Ristiaro I, II och III av fastigheten Ylä-Lassila 78:6, skiftet Kallela och skiftet Ristiaro av fastigheten Määttä 78:47, skiftet Ristiaro av fastigheten Lassila 78:49, skiftena Ristiaro I, II och III av fastigheten Kytönen 78:54, skiftet Rahkasuo och skiftet Tyrnävänsuo av fastigheten Kantola 81:19, skiftet Rahkasuo av fastigheten Lisä-Kantola 81:20, skiftet Tyrnävänsuo av fastigheten Latola 81:21, skiftet Kallela, skiftena Veneneva I, II, III och IV av fastigheten Haapala 94:8, skiftet Murronkangas av fastigheten Puksula 115:2, skiftet Niemenkallio, skiftet Rimpineva och skiftena Sarvineva I och II av fastigheten Halme 121:7, skiftena Taljaoja I och II av fastigheten Niemelä 139:13, skiftet Hulkkosenkangas, skiftena Kiviaro I och II, skiftet Loukkoaava, skiftet Rimpineva, skiftet Sarvikangas, skiftet Taka-aro, skiftet Venekangas och skiftet Ängeslevänkangas av fastigheten Valtio-Tyrnävä 154:9, skiftet Rimpineva av fastigheten Lepistö 166:0, skiftet Hilla-Pelso, skiftet Loukkuaava, skiftet Niemenkallio och skiftet Rimpineva av fastigheten Konttila 180:0, skiftet Loukkuaava, skiftet Rimpineva och skiftet Sarvikangas av fastigheten Riikola 190:0 samt skiftet Loukkoaava av registerenheten Savenottopaikka 878:4 (2) av lägenheterna 15:1―3,

2) från Ängeslevä by (402) i sin helhet fastigheterna Kyykäs 1:12, Kankaala 1:32, Jaurankangas 2:43, Kyykäs 2:69, Piiskapuska 2:70, Lisä-Suutarinparras 2:73, Lisä-Fyrsten 2:74, Pelso 4:4, Hauru II 6:10, Kyypelso I 7:11, Lisäjuhola 7:31, Kyykäs 8:26, Lisävainio 8:31, Lisävuotila 8:33, Lisäpajula 9:12, Lisämurto 10:45, Suutarinlampi 11:16, Haisu 14:18, Lisäsuustari 16:6, Lisäuutinen 17:17, Lisävirkkula 17:19, Lisävähä 18:13, Lisäikonen 19:19, Lisäseppälä 19:21, Kivikko 21:24, Lisäpirkala 21:26, Lisäraappana 22:8, Lisäkiusala 22:9, Saunakiuas 22:10, Lisäuitto 23:6, Lisäkarhu 23:7, Eropatala 23:8, Lisähalonen 23:9, Näreikkö 24:11, Pontus 27:27, Kyykäs 28:3, Ylipään metsä 32:13, Kyykkäänmetsä 32:14, Lisävitikko 33:6, Lisäpientila 33:7, Lisämattila 33:8, Lisämatero 33:9, Jokiniemenmetsä 34:26, Kyykäs 35:1, Lisäpasanen 36:11, Lisätervo 38:20, Pikkuantti 38:21, Lisävälikorpi 38:22, Lisäleppioja 39:10, Lisätuomela 40:5, Jäännösmaa 40:6, Lisäikola 41:26, Kaukoparras 41:27, Niskajärvi 43:4, Ala-Patala 45:18, Arila 47:29, Lisä-Ahokki 48:7, Lisä-Vesala 48:8, Lisä-Rekinen 48:9, Hylkylä 48:10, Lisä-Kylmänen 48:14, Lisä-Pirkola 49:6, Lisänurmela 50:5, Lisäpyykkö 57:35, Lisäeinola 60:0, Lisälahola 61:0, Lisäkankaala 62:0, Lisähauru 63:0, Lisäheikurainen 64:0, Lisähapponen 65:0, Lisäkantola 66:0, Lisälipponen 67:0, Lisälaamanen 69:0, Jättölä 70:0, Pääkallo 71:0, Pikku-Härmä 75:3, Konnanperä 136:3, Järvennokka 151:1, Molkojärvi 152:0, Joukahainen 153:0 och Jokivarsi 154:0 samt registerenheten Yhteinen Valkiaisjärvi 876:2 av hemman 29 samt

skiftet Pääkallo av fastigheten Yli-Markuksela 5:62, skiftet Haisunniitty av fastigheten Takalo 10:94, skiftet Haisunniitty av fastigheten Metsätöykälä 11:27, skiftet Niskaneva av fastigheten Vuoti 15:39, skiftet Jaura av fastigheten Välisuo 20:12, skiftet Jauranjärvi av fastigheten Kettukangas 21:35, skiftet Pääkallo av fastigheten Lipponen 24:9, skiftet Valkeisenneva och skiftet Ängeslevänkangas av fastigheten Takatalo I 27:7, skiftet Valkeisenneva och skiftet Ängeslevänkangas av fastigheten Uusitalo 28:23, skiftet Pelsonneva av fastigheten Mäntylä 30:36, skiftet Haisunniitty av fastigheten Nikula 34:84, skiftet Pelsonneva av fastigheten Jaakkola 45:1, skiftet Pelsonneva av fastigheten Patapää 45:3, skiftet Pelsoneva av fastigheten Uusivähänen 45:14, skiftet Jauranjärvi och skiftet Pelsoneva av fastigheten Yli-Patala 45:21, skiftet Hulkkosenkangas och skiftet Ängeslevänkangas av fastigheten Ojala 53:5, skiftet Taka-aro av fastigheten Pakola 53:6, skiftet Jaura av fastigheten Suvanto 73:2, skiftena Haisunniitty I och II av fastigheten Salonen 135:0, skiftet Niskaneva av fastigheten Tuimala 136:1, skiftet Jauranneva av fastigheten Välipirtti 161:0 och skiftet Loukkuaava av registerenheten Yhteinen maa-alue 878:4 av lägenheterna 32:1―2,

3) från Limingo by (411) en del av skiftet Tyrnävänsuo av fastigheten Pusala 355:8 (3),

4) från Kylmälä by (413) i sin helhet fastigheterna Pitkäranta 16:33, Takapoikola 16:37, Pääkallon palsta 16:39, Pääkallon niittypalstat 16:41 och Haisu 53:8 samt registerenheten Kylmälän jakokunnan vedet 876:1 och registerenheten Yhteinen sorapalsta 878:35 av lägenheterna 16:1―6, samt

5) utanför byindelningen skiftena Hilla-Pelso I och II, skiftet Hauva, skiftet Hulkkosenkangas, skiftet Pääkallo, skiftet Taka-aro―Veneneva―Ängeslevänkangas och skiftet Valkiaisjärvi av fastigheten Tyrnävän valtionmaa 893:10:1 och ett helt skifte och en del av ett skifte av fastigheten Tupos-Kylmälä maantie 895:0:824 samt en del av Tyrnävänjoki av registerenheten Tyrnävän jakokunnan vedet 876:1:0 och två skiften av Tyrnävänjoki av registerenheten Limingan jakokunnan vesialue 876:2:0.

F r å n R a n t s i l a k o m m u n överförs t i l l L i m i n g o k o m m u n följande fastigheter och delar av fastigheter:

1) från Mankila by (404) i sin helhet fastigheterna Riistapöllö 4:92 och Kauppila 10:53 samt

skiftet Pöllä av fastigheten Poikola 11:91 (7),

2) från Rantsila by (406) i sin helhet fastigheten Kotaniitty 90:0 samt

skiftena Kiviselkä I och II av fastigheten Isotoppila 16:110, en del av skiftet Kiviselkä av fastigheten Kirkkotoppila 17:125, skiftet Koppelosaari av fastigheten Ylitalo 42:16 och skiftet Kiviselkä av fastigheten Hautala 62:4, samt

3) utanför byindelningen ett skifte av fastigheten Kärsämänkylän paikallistie 895:1:8579.

De nya gränserna för kommunerna avviker till följande delar från de gällande gränslinjerna:

Den nya gränsen mellan Limingo och Tyrnävä kommuner avviker från den gällande kommungränsen vid den råpunkt för registerenheten Limingan jakokunnan yhteiset vesialueet 876:1:0 i Limingo kommun och registerenheten Temmeksen jakokunnan yhteiset vesialueet 876:1:0 i Temmes kommun som är belägen vid fortsättningen på rån mellan fastigheten Pekuri 96:7 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Arola 14:3 i Temmes by i Temmes kommun från den i Tyrnävänjoki belägna rån för registerenheten Ängeslevän jakokunnan yhteiset vesialueet 876:1 i Tyrnävä kommun och fortsätter längs den nuvarande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner fram till det på gränsen till Limingo kommun belägna råröset 28 mellan fastigheten Alamaa 15:29 i Temmes by i Temmes kommun och fastigheten Kotiranta I 20:24 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun. Härifrån fortsätter gränsen mellan kommunerna längs den gällande gränsen mellan Limingo och Tyrnävä kommuner.

Från det på gränsen till Limingo kommun belägna råröset 83 mellan fastigheten Jaakkola 2:50 i Temmes by i Temmes kommun och fastigheten Yli-Ikola 20:14 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fortsätter gränsen mellan Limingo och Tyrnävä kommuner längs den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner fram till råröse 1708 mellan fastigheten Syrjälä 14:9 i Limingo by i Limingo kommun samt fastigheterna Haapakangas 6:3, Kotisuu 8:8 och Huha 10:3 i Temmes by i Temmes kommun. Härifrån fortsätter gränsen längs rån mellan fastigheterna Haapakangas 6:3 och Huha 10:3 i Temmes by i Temmes kommun fram till råröse 1932 mellan fastigheten Huha 10:3 och den i Limingo by i Limingo kommun belägna fastigheten Heikkilä 28:31, varifrån gränsen fortsätter längs den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner.

Från råröse 21 mellan fastigheten Heikkilä 28:31 i Limingo by i Limingo kommun samt fastigheterna Ylianttila 10:43 och Aukio 11:17 i Temmes by i Temmes kommun fortsätter gränsen längs rån mellan fastigheterna Ylianttila 10:43 och Aukio 11:17 i Temmes by i Temmes kommun fram till råröse 20 mellan de nämnda fastigheterna samt fastigheten Ketola 28:1 i Limingo by i Limingo kommun, varifrån gränsen fortsätter längs den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner.

Från råröse 1974 mellan fastigheten Häkkinen 12:24 i Limingo by i Limingo kommun samt fastigheterna Haapala 12:14 och Hakaneva 17:3 i Temmes by i Temmes kommun fortsätter gränsen längs rån mellan fastigheterna Haapala 12:14 och Hakaneva 17:3, Haapaniemi 13:36 och Hakaneva 17:3 samt Haapaniemi 13:36 och Pikku-Honka 17:1 i Temmes by i Temmes kommun fram till råröse 1981 mellan fastigheten Häkkinen 12:24 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Haapaniemi 13:36 i Temmes by i Temmes kommun, varifrån gränsen fortsätter längs den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner.

Från råröse 1 mellan fastigheten Säisälä 53:7 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Rossi 23:1 i Temmes by i Temmes kommun samt fastigheten Temmes-Metsäperän maantie 895:0:809 i Temmes kommun fortsätter gränsen till råröse 1 mellan fastigheterna Välitalo 24:8 och Sätsi 25:1 samt Temmes-Metsäperän maantie 895:0:809 i Temmes by i Temmes kommun, varifrån den följer rån till fastigheten Välitalo 24:8 i Temmes by i Temmes kommun fram till det på gränsen till Limingo kommun belägna råröset 8 mellan den nämnda fastigheten och fastigheten Tapiola 38:0 i Temmes by i Temmes kommun. Härifrån fortsätter gränsen mot öster längs den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner.

Från råröse 12 mellan fastigheten Salmela 37:28 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheterna Kuoppala 25:8 och Ahopelto 31:12 i Temmes by i Temmes kommun fortsätter gränsen längs rån mellan fastigheterna Kuoppala 25:8 och Ahopelto 31:12 i Temmes by i Temmes kommun fram till råröse 51 mellan de nämnda fastigheterna och fastigheten Palola 22:9 i Temmes by i Temmes kommun. Härifrån följer gränsen rån mellan fastigheterna Palola 22:9 och Kuoppala 25:8 i Temmes by i Temmes kommun och rån mellan fastigheterna Palola 22:9 och Perälä 23:16 i Temmes by i Temmes kommun fram till råröse 29 mellan fastigheten Hartala 37:29 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Palola 22:9 i Temmes by i Temmes kommun, varifrån gränsen fortsätter mot öster längs den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner.

Från råröse 246 mellan fastigheten Seppälä 72:33 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheterna Raumala 7:3 och Koivikko 27:40 i Temmes by i Temmes kommun fortsätter gränsen längs rån mellan fastigheterna Raumala 7:3 och Koivikko 27:40 i Temmes by i Temmes kommun fram till råröse 4 mellan fastigheterna Raumala 7:3 och Rantala 7:39 i Temmes by i Temmes kommun, varifrån gränsen löper längs rån mellan de nämnda fastigheterna fram till råröse 5 på gränsen till Limingo kommun. Här vänder gränsen mot sydsydväst och den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner. Vid råröse 223 mellan fastigheterna Lisä-Raumala 110:2 och Lisä-Kirves 110:7 i Limingo by i Limingo kommun samt fastigheten Raumala 7:3 i Temmes by i Temmes kommun vänder gränsen mot rån mellan fastigheterna Lisä-Raumala 100:2 och Lisä-Kirves 110:7 i Limingo by i Limingo kommun och följer den fram till råröse 7 mellan de nämnda fastigheterna. Härifrån går gränsen mot nordost längs rån mellan fastigheterna Koivuniemi 17:25 och Lisä-Raumala 110:2 i Limingo by i Limingo kommun, från vilken den viker av mot sydost och går fram till råröse 208 mellan fastigheten Koivuniemi 17:25 i Limingo by och fastigheten Rantala II 7:38 i Temmes by i Limingo kommun i riktning med den rå som löper mellan de nämnda fastigheterna och som anges av rårösena 207 och 208. Gränsen går vidare längs denna rå via rårösena 207 och 206 fram till råröse 205 mellan de nämnda fastigheterna. Härifrån fortsätter gränsen till det på gränsen till Temmes kommun belägna råröset 285 mellan fastigheterna Koivuniemi 17:25 och Takalo 18:9 i Limingo by i Limingo kommun, där den vänder mot sydväst och fortsätter längs den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner.

Gränsen fortsätter i riktning med den fastighetsrå som löper mellan fastigheten Tuomela 67:19 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Siponpelto 30:9 i Temmes by i Temmes kommun och som anges av rårösena 275 och 7 från det nämnda råröset 7 till rån mellan fastigheterna Tuomela 67:19 och Uusi-Sohlo 306:3 i Limingo by i Limingo kommun. Gränsen fortsätter längs denna rå mot sydväst och vänder i rät vinkel till råröse 10 mellan fastigheterna Ahola 84:17 och Uusi-Sohlo 306:3 i Limingo by i Limingo kommun. Härifrån går gränsen längs rån mellan fastigheterna Ahola 84:17 och Uusi-Sohlo 306:3 i Limingo by i Limingo kommun fram till det på rån till fastigheten Mäntylä 15:24 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 11 mellan de nämnda fastigheterna, varifrån den fortsätter fram till det på rån till fastigheten Mäntylä 15:24 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 3 mellan fastigheterna Väsylä 35:45 och Petäjä 35:61 i Limingo by i Limingo kommun. Härifrån fortsätter gränsen längs rån mellan fastigheterna Mäntylä 15:24 och Väsylä 35:45 i Limingo by i Limingo kommun fram till den av röse 2 angivna råpunkten mellan fastigheterna Väsylä 34:45 och Petäjä 35:61 i Limingo by i Limingo kommun och går vidare mot sydost längs rån mellan de nämnda fastigheterna fram till den av röse 3 angivna råpunkten mellan fastigheterna Puolikas 35:60 och Petäjä 35:61 i Limingo by i Limingo kommun och vidare längs rån mellan fastigheterna Väsylä 35:45 och Puolikas 35:60 i Limingo by i Limingo kommun till den av röse 1 angivna råpunkten mellan de nämnda fastigheterna.

Härifrån fortsätter gränsen mot sydväst två hundra (200) meter längs rån mellan fastigheterna Puolikas 35:60 och Törmälä 38:7 i Limingo by i Limingo kommun och vänder i rät vinkel mot sydost för att fortsätta fram till rån mellan fastigheterna Niemelä 38:31 och Maikkola 364:0 i Limingo by i Limingo kommun. Gränsen följer denna rå mot sydväst fram till råröse 2 mellan fastigheten Härmälä 62:26 och Maikkola 364:0 i Limingo by i Limingo kommun för att fortsätta längs rån mellan de nämnda fastigheterna fram till råröse 2 mellan dem på rån till fastigheten Ruukinkangas 44:19 i Limingo by i Limingo kommun. Härifrån fortsätter gränsen längs rån mellan fastigheterna Ruukinkangas 44:19 och Maikkola 364:0 i Limingo by i Limingo kommun till råröse 1 mellan fastigheterna Pihkakoski 44:8 och Ruukinkangas 44:19 i Limingo by i Limingo kommun, varifrån gränsen följer rån mellan de nämnda fastigheterna mot sydost fram till råröse 2 mellan dem.

Härifrån fortsätter gränsen mot sydväst längs rån mellan fastigheterna Ketola 21:40 och Ruukinkangas 44:19 i Limingo by i Limingo kommun fram till råröse 4 mellan fastigheterna Sammalkangas 21:1 och Ketola 21:40 i Limingo by i Limingo kommun, varifrån den går mot sydost längs rån mellan de nämnda fastigheterna fram till det på rån till fastigheten Metsäyritys 54:44 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 3 mellan dem. Här vänder gränsen mot nordost och följer rån mellan fastigheterna Ketola 21:40 och Metsäyritys 54:44 i Limingo by i Limingo kommun fram till råpunkten (påle 199) mellan de nämnda fastigheterna och fastigheten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 i Limingo kommun och vidare fram till råpunkten (påle 198) mellan fastigheten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 samt fastigheterna Nurkkapala 21:38 och Saarivainio 54:42 i Limingo by i Limingo kommun.

Här vänder gränsen mot rån mellan fastigheten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 i Limingo kommun och fastigheten Saarivainio 54:42 i Limingo by i Limingo kommun. Från råpunkten (påle 196) mellan fastigheten Temmes-Kestilä maantie 895:0:822 i Limingo kommun samt fastigheterna Jäkälinmetsä 54:18 och Saarivainio 54:42 i Limingo by i Limingo kommun går gränsen mot nordost och rån mellan fastigheterna Jäkälinmetsä 54:18 och Saarivainio 54:42 för att fortsätta mot sydost via råröse 1 fram till råröse 2 mellan de nämnda fastigheterna.

Här vänder gränsen mot nordost och rån mellan fastigheterna Raumala 41:38 och Saarivainio 54:42 i Limingo by i Limingo kommun och fortsätter över Temmesjoki via råpunkterna mellan den nämnda rån och registerenheten Limingan jakokunnan yhteiset vesialueet 876:1:0 i Limingo kommun. Vid råröse 4 mellan fastigheterna Jäkälinmetsä 54:18 och Saarivainio 54:18 i Limingo by i Limingo kommun går gränsen mot väster och rån mellan de nämnda fastigheterna och via råröse 3 mellan dem till råröse 12 mellan fastigheterna Metsäyritys 54:44 och Saarivainio 54:42 i Limingo by i Limingo kommun, varifrån den fortsätter längs rån mellan de nämnda fastigheterna fram till råröse 7 mellan dem. Här vänder gränsen mot sydväst och rån mellan fastigheterna Kuusisaari 21:11 och Saarivainio 54:42 i Limingo by i Limingo kommun och vid råröse 6 mellan fastigheterna Kuusisaari 21:11 och Ketola 21:40 i Limingo by i Limingo kommun mot nordväst och rån mellan dem för att fortsätta till råröse 5 mellan dem.

Här vänder gränsen mot sydväst och rån mellan fastigheterna Ketola 21:40 och Pihkakoski 44:8 i Limingo by i Limingo kommun. Gränsen fortsätter ca hundranittio (190) meter längs denna rå för att i rät vinkel vända mot nordväst och råröse 38 mellan fastigheterna Sukkula 83:11 och Partaala 83:29 i Limingo by i Limingo kommun och därifrån gå vidare till råröse 37 mellan dem.

Här vänder gränsen mot nordost och rån mellan fastigheterna Sukkula 83:11 och Maikkola 364:0 i Limingo by i Limingo kommun. Gränsen fortsätter ca hundra (100) meter längs denna rå och vänder mot nordväst och det på rån till fastigheten Yrjölä 38:9 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 5 mellan fastigheterna Lisä-Törölä 35:24 och Hyväri 35:63 i Limingo by i Limingo kommun.

Härifrån fortsätter gränsen mot nordost längs rån mellan fastigheterna Yrjölä 38:9 och Hyväri 35:63 i Limingo by i Limingo kommun fram till råröse 1 mellan fastigheterna Lepola 35:28 och Hyväri 35:63 i Limingo by i Limingo kommun, där den går mot nordväst och rån mellan dessa fram till råröse 2 mellan dem.

Gränsen fortsätter mot nordost fram till råröse 11 mellan fastigheterna Seppola 35:27 och Lepola 35:28 i Limingo by i Limingo kommun, varifrån den går mot nordväst längs rån mellan dem fram till det på rån till fastigheten Mäntylä 15:24 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 12 mellan dem, där gränsen vänder mot nordost och rån mellan fastigheterna Mäntylä 15:24 och Lepola 35:28 i Limingo by i Limingo kommun för att gå vidare längs rån mellan fastigheten Lepola 35:28 och den i Limingo by belägna fastigheten Kuusela 15:17 fram till det på rån till fastigheten Vehka- ja Isokorpi 30:8 i Temmes by i Limingo kommun belägna råröset 304 mellan dem.

Här vänder gränsen mot rån mellan fastigheten Kuusela 15:17 i Limingo by och fastigheten Vehka- och Isokorpi 30:8 i Temmes by i Limingo kommun. Gränsen fortsätter längs denna rå fram till råröse 1 mellan fastigheterna Kuusela 15:17 och Impola 461:3 i Limingo by i Limingo kommun och går vidare längs rån mellan dem fram till det på rån till fastigheten Ahola 84:17 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 2 mellan de nämnda fastigheterna. Här vänder gränsen mot sydväst och rån mellan fastigheterna Kuusela 15:17 och Ahola 84:17 i Limingo by i Limingo kommun och fortsätter längs denna rå fram till råröse 4 mellan fastigheterna Liuttu 84:5 och Ahola 84:17 i Limingo by i Limingo kommun. Härifrån följer gränsen rån mellan fastigheterna Liuttu 84:5 och Ahola 84:17 och rån mellan fastigheterna Liuttu 84:5 och Uusi-Sohlo 306:3 i Limingo by i Limingo kommun fram till det på rån till fastigheten Jäärälä 67:5 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 2 mellan dem. Gränsen följer den sistnämnda rån mot sydväst fram till råpunkten för fastigheterna Jäärälä 67:5 och Liuttu 84:5 i Limingo kommun på rån till fastigheten Koskelan paikallistie 895:1:8600 i Limingo kommun.

Härifrån följer gränsen rån mellan fastigheterna Jäärälä 67:5 och Koskelan paikallistie 895:1:8600 i Limingo by i Limingo kommun fram till råpunkten mellan fastigheten Jäärälä 67:5 och fastigheten Tuomela 67:19 i Limingo by i Limingo kommun, där den vänder mot norr och rån mellan de nämnda fastigheterna och fortsätter via råröse 2 till det på rån till fastigheten Säisälä 68:13 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 1 mellan de nämnda fastigheterna.

Här vänder gränsen mot sydväst och rån mellan fastigheterna Tuomela 67:19 och Säisälä 68:13 i Limingo by i Limingo kommun. I denna riktning fortsätter gränsen över fastigheten Koskelan paikallistie 895:1:8600 i Limingo kommun till rån mellan fastigheterna Tuomela 67:19 och Säisälä 68:13 och går vidare längs denna rå fram till råröse 9 mellan dessa fastigheter och fastigheten Väinölä 30:2 i Temmes by i Temmes kommun.

Här vänder gränsen mot norr och följer den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner fram till råröse 186 mellan fastigheterna Säisälä 68:13 och Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun, där den vänder mot rån mellan dessa fastigheter, korsar fastigheten Koskelan paikallistie 895:1:8600 i Limingo kommun och fortsätter längs rån mellan de nämnda fastigheterna fram till råröse 1 mellan fastigheterna Säisälä 68:13 och Hälli 68:49 i Limingo by i Limingo kommun. Härifrån fortsätter gränsen längs rån mellan fastigheterna Säisälä 68:13 och Hälli 68:49 fram till det på rån till fastigheten Ojantakanen 39:18 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 5 mellan dem. Härifrån fortsätter gränsen mot sydväst längs rån mellan fastigheterna Ojantakanen 39:18 och Hälli 68:49 i Limingo by i Limingo kommun fram till råröse 6 mellan fastigheterna Ojantakanen 39:18 och Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun, där den vänder mot rån mellan de nämnda lägenheterna och fortsätter fram till det på rån till fastigheten Mäki-Anttila 39:42 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 1 mellan dem.

Här vänder gränsen mot nordost och rån mellan fastigheterna Ojantakanen 39:18 och Mäki-Anttila 39:42 i Limingo by i Limingo kommun och fortsätter längs den fram till det på gränsen till Temmes kommun belägna råröset 2 mellan de nämnda fastigheterna. Här vänder gränsen mot ostsydost och den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner, vilken den följer fram till det på gränsen till Temmes kommun belägna råröset 38 mellan fastigheterna Kujansuu 58:35 och Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun.

Här vänder gränsen och följer rån mellan fastigheterna Kujansuu 58:35 och Valtio-Liminka 347:6 i Limingo by i Limingo kommun fram till det på rån till fastigheten Mäntylä 374:1 i Limingo by i Limingo kommun belägna råröset 6 mellan dem. Gränsen vänder mot nordost och följer rån mellan fastigheterna Kujansuu 58:35 och Mäntylä 374:1 samt Korkalo 18:7 och Kujansuu 58:35 i Limingo by i Limingo kommun fram till råröse 8 mellan fastigheterna Korkalo 18:7 och Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun, där den vänder mot nordväst och följer rån mellan de nämnda fastigheterna fram råröse 150 mellan dem och fastigheten Korvennurkka 77:6 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun. Härifrån fortsätter gränsen mot nordväst längs den gällande gränsen mellan Limingo och Tyrnävä kommuner.

Från det på gränsen till Tyrnävä kommun belägna råröset 120 mellan fastigheten Rapakko 72:32 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Kelttu 28:4 i Temmes by i Temmes kommun fortsätter gränsen mot nordost längs den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner fram till råröse 480 mellan fastigheten Hämälä 13:52 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Alila 27:49 i Temmes kommun och går vidare längs förlängningen av rån mellan de nämnda fastigheterna fram till den på gränsen till Temmes kommun i Tyrnävänjoki belägna råpunkten för registerenheten Limingan jakokunnan vesialueet 876:2:0 i Limingo kommun och registerenheten Temmeksen jakokunnan vesialueet 876:1:0 i Temmes kommun. Härifrån går gränsen mot sydost längs den gällande gränsen mellan Limingo och Tyrnävä i Tyrnävänjoki.

Från råröse 1 mellan fastigheten Törmämaa 355:62 i Limingo by i Limingo kommun samt fastigheten Rahikka 65:6 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun och fastigheten Pusala 355:8 i Limingo by i Tyrnävä kommun fortsätter gränsen längs rån mellan fastigheten Rahikka 65:6 i Tyrnävä by och fastigheten Pusala 355:8 i Limingo by i Tyrnävä kommun fram till råröse 1080 mellan dem och går vidare längs den nämnda rån fram till gränsen till Limingo kommun.

Härifrån fortsätter gränsen mot nordost längs den gällande gränsen mellan Limingo och Tyrnävä kommuner fram till råröse 35 mellan fastigheterna Ulkometsä 16:50 och Hanhimetsä 510:1 i Limingo by i Limingo kommun, varifrån den går mot sydost och rån mellan de nämnda fastigheterna fram till råröse 34, varifrån den fortsätter i samma riktning fram till rån till fastigheten Joentakanen 19:82 i Limingo by i Limingo kommun.

Här vänder gränsen mot nordost och följer rån mellan fastigheterna Joentakanen 19:82 och Luukkonen 85:22 i Limingo by i Limingo kommun fram till det på gränsen till Tyrnävä kommun belägna råröset 1078 mellan fastigheten Joentakanen 19:82 i Limingo kommun och fastigheten Kantola 81:19 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun, där den vänder mot sydost och den gällande gränsen mellan Limingo och Tyrnävä kommuner.

Från råröse 1073 mellan fastigheten Lisä-Koivula 19:23 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Latola 81:21 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fortsätter gränsen mot sydväst längs rån mellan fastigheterna Lisä-Koivula 19:23 och Lörölä 20:5 i Limingo by i Limingo kommun. Gränsen vänder mot sydost vid den punkt där förlängningen av den gräns mellan Limingo och Tyrnävä kommuner som anges av rårösena 1068 och 1069 möter rån mellan fastigheterna kiinteistöjen Lisä-Koivula 19:23 och Lörölä 20:5 i Limingo kommun och fortsätter fram till det nämnda råröset 1068 mellan fastigheten Kirkko-Hirvelä 331:3 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Kylmänen 16:41 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun, varifrån den går vidare mot sydost längs den gällande gränsen mellan Limingo och Tyrnävä.

Från den på gränsen till Tyrnävä kommun belägna råpunkten mellan fastigheten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun och registerenheten Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 i Limingo kommun fortsätter gränsen mot ostsydost söder om Tyrnävänjoki längs rån mellan registerenheten Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 i Limingo kommun och fastigheterna i Limingo by i Limingo kommun fram till råpunkten mellan fastigheterna Laakso 9:11 och Leiviskä 12:33 i Limingo by i Limingo kommun samt registerenheten Limingan jakokunnan vedet 876:1:0 i Limingo kommun. Härifrån fortsätter gränsen mot nordost längs rån mellan fastigheterna Laakso 9:11 och Leiviskä 12:33 och vänder igen vid råpunkten mellan fastigheterna Laakso 9:11 och Leiviskä 12:33 samt registerenheten Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 i Limingo kommun och följer söder om Tyrnävänjoki rån mellan registerenheten Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 i Limingo kommun och fastigheterna i Limingo by i Limingo kommun.

Från råröse 994 mellan fastigheten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun och registerenheten Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 samt en fastighet i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fortsätter gränsen mot sydväst längs den gällande gränsen mellan Limingo och Tyrnävä kommuner fram till det på rån till Limingan jakokunnan vesialue på Tyrnävänjokis norra strand belägna råröset 960 mellan fastigheten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Välipirtti 69:6 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun.

Här vänder gränsen mot sydost och följer rån till Limingan jakokunnan vesialue längs norra stranden av Tyrnävänjoki inom Limingo och Tyrnävä kommuners områden fram till den på rån till registerenheten Limingan jakokunnan vesialueet 876:1:0 i Limingo kommun belägna råpunkten mellan fastigheterna Hakola 60:7 och Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun.

Här vänder gränsen mot sydväst och går fram till råröse 885 mellan fastigheten Hakola 60:7 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Niemelä 139:13 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun, varifrån den fortsätter längs den gällande gränsen mellan Limingo och Tyrnävä kommuner.

Från det på rån till fastigheten Tyrnävän valtionmaa 893:10:1 i Tyrnävä kommun belägna råröset 866 mellan fastigheten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Niemelä 139:13 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fortsätter gränsen längs rån mellan fastigheten Niemelä 139:13 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun och fastigheten Tyrnävän valtionmaa 893:10:1 i Tyrnävä kommun fram till råröse 867 mellan fastigheten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Niemelä 139:13 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun, varifrån den fortsätter längs den gällande gränsen mellan kommunerna. Från råröse 848 mellan fastigheten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Niemelä 139:13 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fortsätter gränsen längs rån till fastigheten Tyrnävän valtionmaa 893:10:1 i Tyrnävä kommun fram till råröse 847 mellan samma fastigheter, varifrån den fortsätter längs den gällande gränsen mellan Limingo och Tyrnävä kommuner.

Vid det på gränsen till Limingo kommun belägna råröset 94 mellan fastigheterna Kytäkangas 38:32 och Perälä 70:9 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun vänder gränsen mot nordost och följer rån mellan de nämnda fastigheterna. Gränsen går vidare längs rån mellan fastigheterna Kytäkangas 38:32 och Kontti 58:11 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fram till råröse 96 mellan dem, varifrån gränsen går över registerenheten Tyrnävän jakokunnan vesialueet 876:1:0 i Tyrnävänjoki i Tyrnävä kommun mot väster fram till råröse 97 mellan fastigheterna Peltokaakinen 38:60 och Kontti 58:11 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun och vidare längs rån mellan dessa fastigheter fram till råröse 98 mellan dem.

Här vänder gränsen mot nordväst och följer rån till fastigheten Kontti 58:11 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun fram till råröse 90 mellan fastigheterna Jere 91:0 och Valtio-Tyrnävä 154:9 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun, där den vänder mot nordost och rån mellan fastigheterna Jere 91:0 och Valtio-Tyrnävä 154:9. I denna rås riktning går gränsen över fastigheten Tupos-Kylmälä maantie 895:0:824 i Tyrnävä kommun fram till råpunkt 16.

Här vänder gränsen mot sydost och rån mellan fastigheterna Kontti 58:11 och Jere 91:0 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun. Vid råröse 3 mellan fastigheterna Partala 8:82, Kontti 58:11, Alakontti 58:13 och Jere 91:0 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun vänder gränsen mot nordost och den mellan fastigheterna Kontti 58:11 och Alakontti 58:13 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun belägna rån, som den följer fram till råröse 14 mellan fastigheterna Kontti 58:11 , Alakontti 58:13, Jere 91:0 och registerenheten Yhteismaa 878:3 i Tyrnävä kommun.

Härifrån går gränsen mot nordväst och rån mellan fastigheterna Kontti 58:11 och Jere 91:0 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun för att vid råröse 17 mellan fastigheterna Jere 91:0 och Valtio-Tyrnävä 154:9 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun vända mot nordost och fortsätta till det på rån mellan Tyrnävä by och Ängeslevä by belägna råröset 91 mellan de nämnda fastigheterna.

Här vänder gränsen mot nordväst och följer rån mellan Tyrnävä och Ängeslevä byar samt Tyrnävä by och Valtion metsämaat i Tyrnävä kommun.

Gränsen fortsätter i samma riktning från råröse 28 mellan fastigheten Korpi 33:20 i Tyrnävä by och fastigheten Kyykäs 2:69 i Ängeslevä by i Tyrnävä kommun till det på rån till fastigheten Valtio-Tyrnävä 154:9 i Tyrnävä by i Tyrnävä kommun belägna råröset 71 mellan fastigheten Korpi 33:20 i Tyrnävä by och fastigheten Piiskapuska 2:70 i Ängeslevä by i Tyrnävä kommun.

Härifrån fortsätter gränsen mot nordväst längs rån mellan Tyrnävä och Ängeslevä byar, Tyrnävä by och Valtion metsämaat samt Ängeslevä by och Valtion metsämaat i Tyrnävä kommun fram till råröse 76 mellan fastigheten Louhikko 14:23 i Tyrnävä by och fastigheten Kyykäs 1:12 i Ängeslevä by i Tyrnävä kommun, där den vänder mot nordost och följer rån mellan fastigheten Isomällinen 33:18 i Tyrnävä by och fastigheten Kyykäs 1:12 i Ängeslevä by i Tyrnävä kommun fram till råröse 1 mellan fastigheten Pirilänlisä 186:0 i Kempele by i Kempele kommun och fastigheten Kyykäs 1:12 i Ängeslevä by i Tyrnävä kommun, där gränsen vänder mot sydost och den gällande gränsen mellan Kempele och Tyrnävä kommuner ändras till gräns mellan Kempele och Limingo kommuner ända fram till gränsen till Muhos kommun, där den gällande gränsen mellan Muhos och Tyrnävä kommuner ändras till gräns mellan Limingo och Muhos kommuner.

Vidare ändras den gällande gränsen mellan Muhos och Temmes kommuner till gräns mellan Limingo och Muhos kommuner ända fram till gränsen till Tyrnävä kommun, där den gällande gränsen mellan Muhos och Tyrnävä kommuner ändras till gräns mellan Limingo och Muhos kommuner. Från och med gränsen till Kestilä kommun ändras den gällande gränsen mellan Kestilä och Tyrnävä kommuner till gräns mellan Kestilä och Limingo kommuner ända fram till den gällande gränsen till Limingo kommun.

Den nya gränsen mellan Limingo och Rantsila kommuner avviker från den gällande kommungränsen vid råröse 254 som är gemensamt för fastigheten Lisä-Nakkula 25:28 i Limingo by i Limingo kommun samt för fastigheterna Hautala 62:4 och Kotaniitty 90:0 i Rantsila by i Rantsila kommun och går mot sydväst längs rån mellan fastigheterna Hautala 62:4 och Kotaniitty 90:0 fram till råröse 277, där den går mot nordväst och den gällande kommungränsen som går mellan fastigheten Lisä-Nakkula 25:28 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheterna Hautala 62:4 och Kurikka 62:2 i Rantsila by i Rantsila kommun. Från det gemensamma råröset 283 för fastigheterna Ylitalo 42:16 och Kurikka 62:2 i Rantsila by i Rantsila kommun vänder kommungränsen mot sydväst och rån mellan fastigheterna Ylitalo 42:16 och Kurikka 62:2 och fortsätter längs rån till fastigheten Ylitalo 42:16 fram till det gemensamma råröset 53 för fastigheten Puoliväli 57:6 i Limingo by i Limingo kommun samt fastigheterna Korteniemi 18:246, Tainijoki 18:248 och Ylitalo 42:16 i Rantsila by i Rantsila kommun. Härifrån fortsätter gränsen från och med rån mellan fastigheten Puoliväli 57:6 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Korteniemi 18:246 i Rantsila by i Rantsila kommun längs den gamla kommungränsen ända fram till det gemensamma råröset 508 för fastigheten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Pikku-Mikkola 3:12 i Kärsämä by i Temmes kommun, där den vänder och följer den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner.

Från det gemensamma råröset 4 för fastigheten Valtio-Liminka 374:6 i Limingo by i Limingo kommun, fastigheten Kirkkotoppila 17:125 i Rantsila by i Rantsila kommun och fastigheten Alamikkola 3:18 i Kärsämä by i Temmes kommun fortsätter gränsen i en rät linje fram till det för dessa fastigheter gemensamma råröset 3, varifrån den fortsätter längs den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner fram till det gemensamma råröset 499 för fastigheten Metsäkankaala 74:16 i Limingo by i Limingo kommun samt fastigheterna Alakopsa 1:11 och Kopsa 1:25 i Kärsämä by i Temmes kommun. Här vänder gränsen mot sydost, följer rån mellan fastigheterna Alakopsa 1:11 och Kopsa 1:25 i Kärsämä by i Temmes kommun och går vidare mot nordost längs rån mellan fastigheterna Sassalinoja 1:24 och Kopsa 1:25 i Kärsämä by i Temmes kommun fram till den i Kärsämänjoki belägna råpunkten som ligger mellan de nämnda fastigheterna samt registerenheten Limingan jakokunnan vesialueen 876:2:0 i Temmes kommun och som anges av röse 51. Gränsen fortsätter längs södra stranden av Kärsämänjoki fram till den råpunkt som ligger mellan fastigheterna Alakopsa 1:11 och Loukeenaho 2:16 i Kärsämä by i Temmes kommun och registerenheten Limingan jakokunnan vesialue 876:2:0 i Temmes kommun och som anges av röse 558. Från denna råpunkt fortsätter gränsen till det på den norra stranden av Kärsämänjoki belägna råröset 16 som är gemensamt för fastigheterna Pikkumikkola 3:12 och Alamikkola 3:18 i Kärsämä by i Temmes kommun och går vidare längs den norra stranden av Kärsämänjoki fram till råröse 6 mellan fastigheterna Rantatila 3:15 och Hemmilä 4:10 i Kärsämä by i Temmes kommun, där den vänder mot nordost och rån mellan de nämnda fastigheterna samt fastigheterna Alamikkola 3:18 och Hemmilä 4:10 och fortsätter fram till det på den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommunerna belägna råröset 5 mellan dessa fastigheter. Här vänder gränsen mot sydost och den gällande gränsen mellan Limingo och Temmes kommuner, som den följer fram till det på gränsen till Lumijoki kommun belägna råröset 598 mellan fastigheten Viitamaa 33:2 i Limingo by i Limingo kommun och fastigheten Hirviniemi 8:5 i Kärsämä by i Temmes kommun.

Här vänder gränsen mot nordost och den gällande gränsen mellan Limingo och Lumijoki kommuner och fortsätter i samma riktning längs den gällande gränsen mellan Lumijoki och Temmes kommuner fram till råröse 2 mellan fastigheten Metsämaja 121:0 i Lumijoki by i Lumijoki kommun och fastigheten Raitamaa 5:36 i Kärsämä by i Temmes kommun, varifrån den följer rån mellan fastigheterna Ylimikkola 4:8 och Raitamaa 5:36 i Kärsämä by i Temmes kommun fram til råröse 3 mellan de nämnda fastigheterna samt fastigheten Metsämaja 121:0 i Lumijoki by i Lumijoki kommun. Härifrån följer gränsen den gällande gränsen mellan Lumijoki och Temmes kommuner fram till råröse 7 mellan fastigheten Viitamaa 33:2 i Limingo by i Limingo kommun, fastigheten Metsämaja 121:0 i Lumijoki by i Lumijoki kommun och fastigheten Ylimikkola 4:8 i Kärsämä by i Temmes kommun, varifrån den fortsätter längs den gällande gränsen mellan Limingo och Lumijoki kommuner fram till råröse 2 mellan fastigheten Pikku-Päätalo 7:10 i Hirvasniemi by och fastigheten Metsämaja 121:0 i Lumijoki by i Lumijoki kommun. Här vänder gränsen mot sydost och rån mellan Hirvasniemi och Lumijoki byar i Lumijoki kommun, längs vilken den fortsätter fram till det gemensamma råröset 36 för fastigheten Metsä-Rautio 3:15 i Hirvasniemi by, fastigheterna Juusola 41:15 och Metsäsärkioja 104:1 i Lumijoki by samt fastigheten Kajula 7:2 i Kärsämä by i Lumijoki kommun.

Härifrån fortsätter gränsen längs rån mellan Lumijoki by och fastigheten Kajula 7:2 i Kärsämä by till rån till fastigheten Seikkala 9:20 i Hirvasniemi by i Lumijoki kommun, varifrån den följer rån mellan Hirvasniemi och Lumijoki byar till rån till fastigheten Valtio-Kärsämä II 12:1 i Kärsämä by. Härifrån fortsätter gränsen längs rån mellan Lumijoki by och fastigheten Valtio-Kärsämä II 12:1 i Kärsämä by fram till råröse 42 mellan den nämnda fastigheten, fastigheten Seikkala 9:20 i Hirvasniemi by och registerenheten yhteinen Ulkometsäpalsta 878:4 i Lumijoki by, varifrån den fortsätter längs rån mellan Hirvasniemi och Lumijoki byar fram till det på gränsen till Kestilä kommun belägna råröset 130 som är gemensamt för fastigheten Metsäkerola 11:12 i Hirvasniemi by och fastigheten Metsäkyrö 86:1 i Lumijoki by.

Vid råröse 130 ändras den gällande gränsen mellan Kestilä och Lumijoki kommuner mot sydväst till gräns mellan Kestilä och Rantsila kommuner och gränsen mot nordost till gräns mellan Kestilä och Limingo kommuner.

Verkningar på språklig indelning

Ändringarna i kommunindelningen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall hållas på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivandet av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun och en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 21 juni 2000

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.