603/2000

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om hygien i fråga om gelatin som är avsett som människoföda

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om hygien i fråga om gelatin som är avsett som människoföda 11/VLA/2000 21.6.2000 1.7.2000

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Rådets direktiv 77/99/EEG (31977L0099), EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85,
rådets direktiv 92/5/EEG (31992L0005), EGT nr L 57, 2.3.1992, s. 1,
rådets direktiv 93/43/EEG (31993L0043), EGT nr L 175, 19.7.1993, s. 1,
kommissionens beslut 1999/724/EG (31999D0724), EGT nr L 290, 12.11.1999, s. 32

Helsingfors den 21 juni 2000

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.