602/2000

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter* 76/00 21.6.2000 30.6.2000

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, tfn (09) 5765 111.

*) Rådets direktiv 98/56/EG (31998L0056); EGT nr L 226, 13.8.1998, s. 16

Helsingfors den 21 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Annukka Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.