596/2000

Given i Helsingfors den 21 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs 33, 34, 34a och 34b § i hälsoskyddsförordningen av den 16 december 1994 (1280/1994), av dem 34 a § sådan den lyder i förordning 252/1996 och 34 b § sådan den lyder i förordning 1221/1999, samt

ändras 32 §, som följer:

32 §
Insläppning av djur i livsmedelslokaler

Hundar, katter eller andra djur får inte släppas in i livsmedelslokaler, med undantag av sådana ställen utomhus där det serveras endast drycker. Synskadades ledarhundar och rörelsehandikappades assistenthundar får dock tas in i utrymmen för kunder.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Helsingfors den 21 juni 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Överinspektör
Katri Nuotio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.