578/2000

Given i Helsingfors den 12 juni 2000

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industiministeriets beslut on högsta halter av vissa av de vanligaste kontaminanterna i livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras bilagan till handels och industriministeriets beslut av den 1 mars 1996 om högsta halter av vissa av de vanligaste kontaminanterna i livsmedel (134/1996) som följer:


Bilaga

HÖGSTA HALTER AV DE VANLIGASTE TUNGMETALLERNA OVH VISSA ANDRA F-MMANDE -MNEN I LIVSMEDEL

________________________________________________________________________

-mne Högsta halt*
― livsmedel mg/kg
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
Tenn
― beredningar, förpackade i bleckhölje, utom barnmat och drycker 150
― barnmat 50
― drycker 50

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 12 juni 2000

Minister
Kimmo Sasi

Överinspektör
Liisa Rajakangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.