577/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 372/1995, som följer:

1 §

Denna lag gäller inte heller utövande av idrott. Bestämmelser om pensionsskydd vid utövande av idrott finns i lagen om olycks- falls och pensionsskydd för idrottsutövare (575/2000).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 51/2000
ShUB 12/2000
RSv 74/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.