576/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om ändring av 2 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådant det lyder i lag 374/1995, som följer:

2 §

Denna lag gäller inte heller utövande av idrott. Bestämmelser om olycksfallsskydd vid utövande av idrott finns i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (575/2000).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 51/2000
ShUB 12/2000
RSv 74/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.