574/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om ändring av 16 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 16 §, sådan den lyder i lagarna 613/1978 och 1278/1999, som följer:

16 §

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om arbetsgivares socialskyddsavgift efter att storleken på arbetsgivares folkpensionsavgift och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift har fastställts genom lag.

Genom förordning av statsrådet utfärdas även bestämmelser om hur stor del av de av arbetsgivare betalda socialskyddsavgifterna som skall anses utgöra arbetsgivares folkpensionsavgift och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 62/2000
ShUB 14/2000
RSv 78/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.