565/2000

Utfärdat i Helsingfors den 7 juni 2000

Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Utrikesministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
Utrikesministeriets beslut om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen .......... 47 7.6.2000 1.7.2000

Beslutet har publiserats i utrikesministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från utrikesministeriet, PB176, 00616 Helsingfors, tfn (09) 1341 5387.

Helsingfors den 7 juni 2000

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Avdelningschef
Kaarlo Murto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.