548/2000

Givet i Åbo den 12 maj 2000

Kyrkomötets beslut om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras ikraftträdelsebestämmelsen i kyrkomötets beslut av den 16 maj 1997 om ändring av kyrkoordningen (898/1997) som följer:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999. Den koncernbalansräkning som avses i 15 kap. 9 § 3 mom. skall första gången göras upp för år 2001.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2000.

Åbo den 12 maj 2000

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.