543/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Republikens presidents förordning om upphävande av 2 § folkpensionsförordningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av social- och hälsovårdsminister, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 2 § folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/1956).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2000.

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.