537/2000

Given i Helsingfors den 8 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

ändras i förordningen den 16 augusti 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 14 punkten, sådan den lyder i förordning 118/1999, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 353/1997 och i nämnda förordning 118/1999, en ny 15 punkt som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:


14) brott mot sjöfartens säkerhet, som avses i konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet (FördrS 11/1999),

15) brott mot säkerheten för fasta platt- formar belägna på kontinentalsockeln, som avses i protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln (FördS 44/2000).Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2000.

Helsingfors den 8 juni 2000

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Ronald Wrede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.