535/2000

Given i Helsingfors den 9 juni 2000

Lag om ändring av 1 och 1 a § lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1014/1999, och

fogas till 1 a § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1014/1999, en ny 6 a-punkt som följer:

1 §

De anstalter som övervakas av Försäkringsinspektionen skall för varje år betala en tillsynsavgift enligt grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av Försäkringsinspektionen. Social- och hälsovårdsministeriet skall innan avgiften för den kommunala pensionsanstalten fastställs bereda inrikesministeriet möjlighet att ge ett utlåtande om avgiften.


1 a §

Tillsynsavgiften fastställs gruppvis enligt följande:


6 a) statens pensionsfond och den kommunala pensionsanstalten,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 27/2000
EkUB 9/2000
RSV 59/2000

Helsingfors den 9 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.