529/2000

Given i Helsingfors den 9 juni 2000

Lag om ändring av 5 § lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967) 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1296/1988.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 2000.

LM 61/2000
FiUB 9/2000
RSk 12/2000

Helsingfors den 9 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.