487/2000

Given i Helsingfors den 26 maj 2000

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 23 december 1999 om ändring av lagen om bekämpningsmedel (1199/1999) ett nytt 3 mom. som följer:


Närmare bestämmelser om godkännande av övriga bekämpningsmedel, om förfarandet vid godkännande, om halter av verksamma ämnen, om påskrifter på förpackningar och om tillsyn kan utfärdas genom förord- ning av jord- och skogsbruksministeriet under den övergångsperiod som avses i 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

RP 24/2000
JsUB 4/2000
RSv 54/2000

Helsingfors den 26 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.