463/2000

Given i Helsingfors den 25 maj 2000

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § hälsoskyddsförordning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras 7 och 8 § hälsoskyddsförordningen av den 16 december 1994 (1280/1994), av dessa lagrum 7 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 84/1995, som följer:

7 §
Anmälan om anläggning som levererar hushållsvatten

Verksamhetsidkaren skall göra anmälan enligt 18 § hälsoskyddslagen skrifligen till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där anläggningen har sin hemort.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall för kännedom och för eventuellt utlåtande sända anmälan till hälsoskyddsmyndigheterna i de kommuner till vars områden anläggningen som levererar hushållsvatten levererar vatten eller från vars områden den tar vatten samt på motsvarande sätt till vederbörliga regionala miljöcentraler.

8 §
Innehållet av anmälan om anläggning som levererar hushållsvatten

Av anmälan om anläggning som levererar hushållsvatten skall åtminstone följande uppgifter framgå:

1) verksamhetsidkarens namn och hemort samt kontaktuppgifter;

2) var anläggning som levererar hushållsvatten och vattentäkterna är belägna;

3) de årliga leveransvolymerna av hushållsvatten och antalet användare;

4) kvaliteten på råvattnet och behandlingsmetod;

5) utredning om det behandlade vattnets kvalitet och de kemikalier som används vid behandlingen;

6) utredning om hur kontrollen av vattenkvaliteten är ordnad;

7) uppgift om ansvariga föreståndare av anläggning som levererar hushållsvatten;

8) övriga uppgifter som eventuellt behövs för bedömning av kvaliteten på hushållsvattnet; samt

9) utredning om beredskapen inför specialsituationer.


Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2000.

Helsingfors den 25 maj 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Katri Nuotio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.