462/2000

Utfärdat i Helsingfors den 22 maj 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut stadgas med stöd av 8 § förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994):

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning gäller det restriktionsområde som fastställas pågrund av konstaterade fall av hemorrhagisk septikemi hos laxfiskar (VHS-sjuka) på ett fiskodlingsanstalt på Åland landskap i Kumlinge kommun.

2 §
Restriktionsområdet

Restriktionsområdet omfattar de områden som märkts på den bifogade kartan.

3 §
Föreskrifter som gäller inom restriktionsområdet

Transport inom restriktionsområdet, över dess gränser eller genom området av fisk, delar av fisk och deras könsceller, fiskavfall, fiskodlingsutrustning och transportutrustning, fiskfoder samt andra varor och ämnen som eventuellt kan sprida smitta är förbjudet.

Ålands landskapsveterinär kan av särskilt motiverade skäl i enskilda fall bevilja tillstånd att på restriktionsområdet avvika från föreskrifter som nämns i 1 moment.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2000.

Helsingfors den 22 maj 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Minna Suokko

Kuva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.