458/2000

Given i Helsingfors den 16 maj 2000

Trafikministeriets förordning om ändring av 3 § trafikministeriets beslut om undantagstillstånd för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med trafikministeriets beslut

fogas till 3 § trafikministeriets beslut av den 27 mars 1998 om undantagstillstånd för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (236/1998) ett nytt 2 a mom. som följer:

3 §
Maximimått

2 a. Undantagstillstånd kan beviljas för en kombination av lastbil samt egentlig släpvagn med två eller flere axlar eller en kombination av lastbil, dolly och påhängsvagn eller en kombination av lastbil, påhängsvagn och därtill kopplad medelaxelsläpvagn eller egentlig släpvagn med en längd som inte överstiger 24,00 meter. Ett villkor för att det ovannämnda undantagstillståndet skall kunna beviljas är dock, att dragbilen, en eventuell dolly och släpvagnarna i en kombination med en fast struktur som överstiger 22,00 meter skall vara försedda med låsningsfria bromsar.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Helsingfors den 16 maj 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd som avdelningschef,
överdirektör Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.