451/2000

Given i Helsingfors den 19 maj 2000

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om social trygghet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av social- och hälsovårdsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 11 maj 1999 mellan Republiken Finland och Republiken Lettland ingångna överenskommelsen om social trygghet, vilken riksdagen godkänt den 21 februari 2000 och vilken republikens president godkänt den 31 mars 2000 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 10 april 2000, träder i kraft internationellt för Finlands del den 1 juni 2000 så som därom avtalats.

2 §

Lagen den 31 mars 2000 om godkännade av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet (347/2000) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 juni 2000.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 35/2000)

Helsingfors den 19 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.