444/2000

Given i Helsingfors den 17 maj 2000

Finansministeriets förordning om Helsingfors stads jubileumsmynt

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/1993):

1 §

Med anledning av att 450 år har förflutit sedan Helsingfors stad grundades och av att Helsingfors stad är kulturstad år 2000 präglas Helsingfors stads jubileumsmynt med valören 100 mark.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 35,0 ± 0,1 millimeter och dess vikt 22,0 ± 0,40 gram.

Högst fem procent av myntet får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer P och M.

5 §

Jubileumsmyntens präglar framgår av följande beskrivning och bilderna nedan.

På myntets teckensida finns texten CULTURAL CAPITAL FINLAND SUOMI i bågform. I mitten finns i reliefmönster en stiliserad bild av en pelare. Runt pelarhuvudet finns en ring av EU:s stjärnor och till höger om pelaren årtalet 2000.

På myntets valörsida finns nedtill i bågform texten HELSINKI o 450 o HELSINGFORS och i mitten i reliefmönster en stiliserad bild av byggnader i Helsingfors. Lodrätt till vänster om bilden finns valörtecknet 100 MK.

6 §

En del av jubileumsmynten med valören 100 mk kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntens präglar framgår av de originalpräglar och orginalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2000.

Helsingfors den 17 maj 2000

Finansminister
Sauli Niinistö

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.