443/2000

Utfärdat i Helsingfors den 16 maj 2000

Trafikministeriets förordning om taxor för sjuktransport

I enlighet med trafikministeries beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg av den 15 februari 1991 (343/1991), sådant detta lagrum lyder i lag (662/1994):

1 §

Denna förordning skall tillämpas vid tillståndspliktig persontrafik med ambulans.

Med denna förordning fastställs de högsta tillåtna taxorna för sjuktransporter.

I förordningen om sjuktransporter (565/1994) stadgas om sjuktransport.

2 §

För varje ny transport får en grundavgift på 256 mk uppbäras. Utöver detta kan för flere än en bårpatient uppbäras en grundavgift på 128 mark per person.

Om ambulansens stationeringsort är Helsingfors stad, är det tillåtet att för varje ny körning uppbära en tilläggsavgift på 35 mark.

Det är tillåtet att uppbära en tilläggsavgift på högst 64 mark för en sittande patient.

Om transportsträckan överskrider 20 kilometer, får 6,80 mark uppbäras för varje påbörjad kilometer på den överskridande sträckan.

Transportsträckan beräknas från bilens stationeringsplats och tillbaka till densamma, dock på det sättet att den avgift som nämns ovan i mom. 4 uppbärs inte samtidigt för mer än en patient.

3 §

För eventuell ny sjuktransport under åter- färden får avgifter enligt detta beslut uppbäras, dock endast av en patient.

Kilometerersättning får uppbäras endast för den sträckans del, som räknas vara den tilläggssträcka som föranletts av en ny sjuktransport och överskrider 20 km.

4 §

För den andra ambulanschauffören som deltar i sjuktransporten får som ersättning uppbäras en avgift på 140 mark och för den tid som överskrider en timme får därtill uppbäras en avgift på 70 mark för varje påbörjade halvtimme. Den andra ambulanschaufförens tid räknas från bilens avgångstid från stationeringsplatsen till transportens amkomsttid.

5 §

När väntetiden överskrider en timme, får för varje påbörjad fjärdedels timme uppbäras 35 mark.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000 och det skall tills vidare tillämpas i hela landet, förutom på Åland.

Med denna förordning upphävs trafik ministeriets beslut av den 16 december 1998 (1082/1998) om taxor för sjuktransporter.

Helsingfors den 16 maj 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.