437/2000

Given i Helsingfors den 19 maj 2000

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga III till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

De i Helsingfors den 26 mars 1998 antagna ändringarna i bilaga III till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (FördrS 11―12/1980), som godkänts av republikens president den 18 december 1998, träder i kraft internationellt för Finlands del den 1 juli 2000 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna till konventionen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 32/2000)

Helsingfors den 19 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.