431/2000

Utfärdat i Helsingfors den 4 maj 2000

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rovaniemi landskommun och Posio kommun

Inrikesministeriet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3, 5, 6, 7 och 10―12 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 10/1975, beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Rovaniemi landskommun överförs till Posio kommun följande lägenhetsdelar och områden:

1) från Kemihaara by i sin helhet av lägenheten Niskala 16:18 Palojoki ängsskifte, av lägenheten Yli-Niska 16:31 Palojoki ängsskifte och av lägenheten Lamminmäki 16:37 Palojoki ängsskifte; samt

2) Autti skifteslags samfällda vattenområden i Palojoki och Suorsajoki inom dessa skiften och på gränsen.

Verkningar på språklig indelning

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall hållas på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivandet av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun och en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 4 maj 2000

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Överinspektör
Minna-Liisa Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.