415/2000

Given i Helsingfors den 4 maj 2000

Statsrådets förordning om ändring av 62 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från trafikministeriet

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 62 § som följer:

62 §
Passagerarutrymme i förarhytt på bil i kategori N

1. I denna paragraf avses med förarhytt ett sådant sammanhängande utrymme i fordonskarosseriet som planerats och utrustats för förare och passagerare och inte är avsett för varutransport. Förarhytten på en bil kategori N2 och N3 skall ha en bakre vägg av samma bredd och höjd som förarhytten. Avståndet till den bakre väggen från rattens mittpunkt, skall, när ratten är i sin bakersta position och när avståndet mäts i bilens längdriktning bakåt, vara högst 2500 mm.

2. Förarhytten på en bil i kategori N1 och N2 får utöver förarsätet förses med sittplatser för högst två personer. Sittplatserna skall placeras bredvid förarsätet. Förarhytten anses ha platser för två personer utöver föraren, om avståndet från styraxelns förlängning längs sätets mittlinje till högra dörren eller väggen är minst 1100 mm.

3. Förarhytten på en bil i kategori N3 får utöver förarsätet förses med sittplatser för högst tre personer. Sittplatserna skall vara placerade bredvid förarsätet. Förarhytten anses ha platser för två personer utöver föraren, om avståndet från styraxelns förlängning längs sätets mittlinje till högra dörren eller väggen är minst 1100 mm, och för tre personer, om avståndet från styraxelns förlängning längs sätets mittlinje till högra dörren eller väggen är minst 1500 mm.

4. Förarhytten på en skollastbil och ett fordon i kategori N3 får bakom förarsätet och de bredvidliggande sätena förses med tilläggssäten för högst fyra personer. Passagen från sätena ut ur fordonet måste vara fri eller de framförvarande sätena lätt kunna vikas undan, så att det bildas fri passage till någon av dörrarna. I förarhytten på ett fordon i kategori N3 får utöver förarsätet finnas sittplatser för högst sex personer.

5. En sittplats anses vara placerad bakom förarsätet i förarhytten, om avståndet i bilens längdriktning från föreningspunkten mellan sitsen och ryggstödet på förarsätet till föreningspunkten mellan sitsen och ryggstödet på den bakom förarsätet placerade sittplatsen överstiger 400 mm när förarsätet är tillbakaskjutet till den bakersta position som det enligt tillverkaren får inta under körning.

6. Dimensioneringen av sittplatserna bakom förarsätet i en skollastbil får avvika från bestämmelserna i 61 §.

7. Fäst- och regleringsanordningarna på sätena bakom förarsätet i en skollastbil och i ett fordon i kategori N3 skall motsvara kraven i 60 § och bilbältenas fästpunkter skall motsvara kraven i 64 a §.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2000.

Helsingfors den 4 maj 2000

Minister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.