403/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967) en ny 2 a § som följer:

2 a §

Utan hinder av 2 § är pensionsåldern 60 år för ledamöter födda före den 1 januari 1940, om de har en pensionstid som är kortare än sju år.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000. Lagen gäller till utgången av 2005.

LM 189/1999
ShUB 5/2000
RSk 5/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.