391/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av 42 § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 42 § 1 mom. 8 punkten samt

ändras 42 § 1 mom. 7 punkten som följer:

42 §

Som finansiella tjänster anses


7) garantiverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

Den genom denna lag upphävda 42 § 1 mom. 8 punkten mervärdesskattelagen tillämpas till och med den 31 december 2000.

RP 6/2000
EkUB 4/2000
RSv 39/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.