379/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Det i Bratislava den 15 februari 1999 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Slovakiens regering ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringående av skatt beträffande skatter på inkomst, som godkänts av riksdagen den 16 november 1999 och godkänts av republikens president den 26 november 1999 samt beträffande vilket noterna för dess godkännande utväxlats den 6 april 2000, träder i fråga om Finland internationellt i kraft den 6 maj 2000 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 26 november 1999 om godkän- nande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringående av skatt beträffande skatter på inkomst (378/2000), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 6 maj 2000.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2000.

RP 115/1999
StaUB 18/1999
RSv 72/1999
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 28/2000)

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.