376/2000

Given i Helsingfors den 19 april 2000

Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om frivillig militärtjänst för kvinnor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

ändras i förordningen den 3 mars 1995 om frivillig militärtjänst för kvinnor (266/1995) 2 § 2 mom. som följer:

2 §

Till ansökan, som skall sändas till staben för militärlänet, skall fogas de uppgifter som huvudstaben föreskriver.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

Helsingfors den 19 april 2000

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.